قرار ملاقات

روزنامۀ شخصی و آنلاین علی پیام

جایزۀ آکادمی کلک زرین

جایزۀ آکادمی کلک زرین

به مناسبت روز جهانی کتاب و حق مؤلف به تاریخ 23 آپریل 2017 جایزۀ کلک زرین به اینجانب تعلق گرفت.

   + علی پیام ; ۱:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٦
comment نظرات ()

کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینۀ اصلاحات سکتور عدلی و قضایی

کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینۀ اصلاحات سکتور عدلی و قضایی

معلومات عمومی

هر کسی که با تعهدات نظام سیاسی افغانستان بعد از موافقت‌نامه «بن» آشنایی داشته باشد، به خوبی آگاه است که یکی از مهم‌ترین بخش تعهدات حکومت افغانستان پسا طالبان در برابر مردم و در برابر جامعۀ جهانی آوردن اصلاحات در بخش عدلی و قضایی است.

هر کسی که با مفهوم اصلاحات عدلی و قضایی در افغانستان کنونی آشنایی دارد، به نیکی می‌داند که سازمان‌ها و ادارات حکومتی درگیر با قضایای اصلاحات عدلی و قضایی عبارت‌اند از ستره محکمه، وزارت عدلیه و لوی سارنوالی و سایر ادارات و سازمان‌های حکومتی و دولتی درگیر در مسئله. همچنین هر کسی که با مقولۀ اصلاحات عدلی و قضایی در افغانستان معلومات دارند می‌دانند که برابر توافقنامه‌ها و تعهدات حکومت افغانستان در برابر جامعه خود و جامعه بین‌المللی از تاریخ مبدأ حقوقی خود یعنی موافقتنامه بن، اصلاحات عدلی و قضایی شامل موارد زیر است:

- نوسازی و مرمت زیربناهای عدلی و قضایی؛

- ظرفیت‌سازی و ارتقای ظرفیت و همچنین آموزش کارمندان سکتور عدلی؛

- نوآوری در روش‌های آموزشی کورس‌ها و آموزش‌های عدلی در بعضی از دانشگاه‌ها؛

- طرح و پیشنهاد قوانین؛

- توسعۀ فراهم ساختن آگاهی‌های آگاهی‌عامه درباره مسائل حقوقی؛

- بهبود در مکانیسم‌های عدلی سنتی مانند لویه‌جرگه و شوراها برابر استندردها؛

- هماهنگی با دیگر اولویت‌های دولت مانند مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و اصلاحات ارضی؛

- و سایر موارد که در اسناد مختلف آمده‌اند.

نیاز به توضیح است که همکاران بین‌المللی در کنفرانس رم روی یک سلسله اهداف مشترک به توافق رسیدند که می‌توان از تأسیس برنامه ملی عدلی، استراتژی توسعه ملی، تقویت بخش عدلی، ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی‌کنندۀ افغانستانی برای سکتور عدلی در چارچوب دارالانشای استراتژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک انسجام و هماهنگی نام برد. بر اساس توافقات بین‌المللی باید هریک از سازمان‌های دولتی افغانستان مانند ستره محکمه، وزارت عدلیه و لوی سارنوالی باید استراتژی‌های پنج ساله خود را آماده می‌کردند.

برابر تعهدات جامعۀ بین‌المللی الزاماً به کمک بودجۀ بانک جهانی و همچنین صندوق وجهی بازسازی افغانستان برنامۀ اصلاحات عدلی و قضایی پوشش داده شود.

برای معلومات بیشتر اضافه می‌کنم که کلستر (Cluster) حکومت‌داری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت افغانستان است که در سال 2010 میلادی در کنفرانس لندن توافق شد. طبق قاعده و الگوی «کلستر»سازی باید وزارتخانه‌های افغانستان در قالب کلتسرهای کاری فعالیت‌ها و کارهای خود را با استراتژی انکشاف ملی افغانستان و همچنین با انکشاف هزاره سوم ملل متحد تنظیم کنند.

برابر توافقات کنفرانس لندن کلستر حکومت‌داری شامل اداراتی چون ستره محکمه، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ریاست مستقل ارگان‌های محلی، اداره عالی نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، اداره امور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت مالیه، وزارت انکشاف دهات و امور داخله و اداره کنترل و تفتیش است که از مجموع کلستر حکومت‌داری بخش‌های عدلی و قضایی مهم‌ترین عناصر و سلول‌های کلستر را تشکیل می‌دهند و در مجموع کلستر حکومت‌داری برنامه‌های اولویت ملی افغانستان را به عهده دارند.

کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینۀ اصلاحات عدلی و قضایی

تأمین عدالت حق تمام شهروندان است، شریک ساختن و «شناور ساختن معلومات» نیز یکی از حقوق شهروندان به شمار می‌رود. آنانی که معلوماتی از حکومت‌داری نیکو دارند به‌خوبی آگاه است که یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ حکومت‌داری خوب را مفهوم «شناور بودن معلومات به مشتریان/ شهروندان» تشکیل می‌دهد؛ لذا آنچه را که می‌خواهم در اینجا با شما شریک بسازم، نگاهی مختصر دربارۀ پروسۀ اصلاحات عدلی و قضایی مربوط به حوزۀ کاری معاونت دوم ریاست جمهوری است.

در این نوشتۀ شخصی کوتاه می‌خواهم صرفاً به سراغ کارکرد معاونت دوم ریاست جمهوری بروم و نگاهی بیندازم به کارنامۀ معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش، مرد حقوقدان، قانون‌دان و رجل سیاست و فرهنگ تا ببینم که ایشان به همراه کادر انسانی دفترشان در زمینۀ تعهدات حکومت در مورد اصلاحات در بخش عدلی و قضایی چه گام‌هایی را برداشته است؟

تا آنجا که در مورد اقدامات و کارکرد اصلاحات عدلی و قضایی معاونت دوم ریاست جمهوری خبر دارم، می‌توان این کارکردها و اقدامات را در چند موضوع دسته‌بندی کرد:

یک- تهیه طرح «برنامۀ ملی اصلاحات عدلی و قضایی»

برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی توسط متخصصین حقوق و قانون «بورد حقوقی» معاونت دوم ریاست جمهوری تهیه و تدوین گردیده است که خوشبختانه همین برنامه ملی به تاریخ 6 جدی 1395 که در پنجمین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فسادی به ریاست رئیس‌جمهور برگزار گردید، توسط معاون دوم رئیس‌جمهور ارائه شد که بعد از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت و به فیصله شد که ادارات مرتبط به این برنامه، برای تطبیق آن، پلان‌های عمل تفصیلی خود را به زودترین فرصت ممکن تهیه کرده و به جلسات بعدی شورای عالی ارائه کنند.

لازم به یادآوری است که برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از جمله یکی از موفقیت‌های سازمانی معاونت دوم است که با توجه به ظرفیت‌سازی و توانمندی سازمانی اداره و کدرسازی منابع بشری متخصص در عرصۀ حقوق و قانون، قضا و سارنوالی توانسته است که طرح جامعی را به این پیمانه برای تحقق توافقات و تعهدات نظام سیاسی افغانستان طرح و اجرا کنند.

هر کسی که از پروسه اصلاحات عدلی و قضایی آگاهی دارد می‌داند که هدف از برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی این است که حکومت افغانستان، اصلاحات در نظام عدلی و قضایی را در اولویت کاری خویش قرار داده است و می‌خواهد که به‌طورجدی تعهدات افغانستان را مبنی بر اصلاح سکتور عدلی و قضایی که از طریق کنفرانس‌های بین‌المللی در مورد افغانستان به شرکای بین‌المللی و جامعه جهانی سپرده است عملی سازد.

برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی اهداف و آرمان‌هایی را که دنبال می‌کند بدین قرار است:

 1. ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذ کشور؛
 2. دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی آن‌ها؛
 3. تأمین حاکمیت قانون و مبارزه با جرائم به شمول فساد اداری؛
 4. تضمین شایسته‌سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی؛
 5. تقویت ظرفیت و مکانیسم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی؛
 6. آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‌ها.

برابر مندرجات این برنامه ملی سازمان‌های دولتی مانند ستره محکمه، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و لوی سارنوالی در همکاری با انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مسئول تطبیق این برنامه استراتژیک هستند. این ادارات و سازمان‌ها مکلف هستند که با توجه به اولویت‌ها و نیازمندی‌هایشان، برنامه‌های کاری تفصیلی را در مطابقت با این برنامه تهیه کند و از تطبیق آن به کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش بدهند.

آنچه برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی پیش‌بینی کرده است، برنامه ملی اصلاحات در بخش عدلی و قضایی تا ظرف زمانی 5 سال تطبیق شود؛ یعنی این برنامه از سال مالی 1396 شروع می‌شود و در تاریخ 1400 (2017) ختم می‌شود.

دو- تقویت سازمانی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری

 معاونت دوم ریاست جمهوری برای تقویت سازمانی دفتر خودش، کدرسازی و توانمندسازی مدیریت منابع بشری و همچنین بهبود در پیشبرد پروسۀ ملی اصلاحات عدلی و قضایی به کارهای زیر اقدام کرده است که فقط به ذکر فهرست آن‌ها بسنده می‌کنم:

 1. ایجاد «بورد حقوقی» متشکل از حقوق‌دانان و دانش‌آموختگان عدلی و قضایی در چوکات دفتر معاونت دوم افزوده است که گام مؤثر و مثمر ثمری در جهت مدیریت منابع انسانی و همچنین ارتقای ظرفیت سازمانی به‌حساب می‌آید.

2. ایجاد تشکیل «آمریت حقوقی» متشکل از دانش‌آموختگان حقوق و قانون تا بخش عدلی و قضایی که یکی از مهم‌ترین بخش نظام سیاسی است و همچنین یکی از موارد دسترسی مردم به خدمات عادلانه به نحو بهتر و کاراتر؛

سه- رهبری کمیته عدلی و قضایی کابینه: اولین جلسه رسمی این کمیته به تاریخ شنبه 25 دلو 1393 به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد که در آن موضوعات مهم عدلی و قضایی مانند ثبت وثایق و اسناد ملکیت‌ها در ادارات، مشکل عدم حضور سارنوالان و قضات در محلات تعیین بستی آن‌ها و سرنوشت مرکز ملی آموزش‌های حقوقی بحث و بررسی صورت گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

چهار- رهبری کمیته قوانین: اسناد تقنینی طرح شدۀ زیر در کمیتۀ قوانین تحت رهبری استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان کار شده است که به قرار زیر است:

 1. معرفی طرح مقرره طرز تنظیم اجراءات اداره ملی آمادگی با مبارزه با حوادث؛
 2. معرفی طرح مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی؛
 3. معرفی طرح قانون حمایت از حقوق طفل؛
 4. معرفی قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان؛
 5. معرفی طرح مقرره زباله‌های طبی؛
 6. معرفی طرح اساسنامه صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر؛
 7. معرفی طرح مقرره مشارکت عامه و خصوصی؛
 8. معرفی طرح مقرره تنظیم فعالیت شبکه تلویزیونی دیجیتالی؛
 9. معرفی طرح قانون ترجمه و تصدیق اسناد رسمی؛
 10. معرفی طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمدین و زائرین؛
 11. معرفی طرح قانون تنظیم امور استندردها؛
 12. معرفی طرح مقرره تنظیم امور نظارت خانه‌ها؛
آنچه با هم مرور کردیم، نگاه اجمالی و گذرا به کارنامۀ دورۀ معاونت ریاست جمهوری استاد سرور دانش در زمینۀ اصلاحات عدلی و قضایی بود که یکی از بخش‌های کاری حکومت افغانستان را دربر می‌گیرد. شما نیز می‌توانید قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های اداره‌ای که در آن کار می‌کنید با مردم، شرکای کاری و دوستان‌تان شریک بسازید.

علی پیام

13 حمل 1396 شهر کابل

   + علی پیام ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦
comment نظرات ()

قصر زین‌العمارت سابق و صدارت‌عظمای کنونی

قصر زین‌العمارت سابق و صدارت‌عظمای کنونی


بناها و ساختمان‌ها مثل ما آدم‌ها دارای شخصیت (Character) و هویت هستند؛ بلکه بیشتر از ما آدم‌ها دارای سبک، تیپ، کرکتر و هویت هستند؛ مثلاً بناهایی با سبک معماری (architecture) کلاسیک، گوتیک، باروک، روکوکو، اسلامی، چینی، هندی، باوهاوس، شیکاگو، نوگرایی (Modernism)، پسانوگرایی (Pasamodernism) و ساختارشکنی/ واسازی (Déconstruction). شخصیتی که معماری‌ها و بناها دارند، آدمها ندارند. بناها، ساختمان‌ها و شخصیت معماری‌ها با آدم‌ها حرف می‌زنند. آدم‌ها به تماشای بناها و قصرها می‌روند؛ اما هیچ قصری و هیچ بنایی به سراغ آدم‌ها نمی‌روند.

با این وصف، یکی از بناها و معماری‌ها قصر صدارت‌عظمی است که نام سابق آن قصر زین‌العمارت و قصرعُلیا بوده است که خشت خشت آن خاطرات خوش و بد گذشتۀ تاریخی 88 سال حکومت‌داری را در همین محل بر ذهن دارد. قصر صدارت عظمی مانند هر بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری افغانستان بی شناسنامه است. شاید کسی ننوشته باشد که مهندس و معمار آن چه کسی بوده است؟ بناهای بی شناسنامه و هویت‌های گمشده در قعر گمنامی. من وقتی که برای اولین بار در پای دیوارهای قصر صدارت عظمی قرار گرفتم، ایستادم. نگاهش کردم. بعدها از سر کنجکاوی جستجو کردم تا تاریخ آن را بدانم؛ اما مثل هر آثار ماندگار فرهنگی بشری ملموس و غیر ملموس بشری واقع در افغانستان بی شناسنامه و بی تاریخ یافتم. تنها به یک نوشته از استاد شاه محمود محمود استاد تاریخ دانشگاه کابل برخوردم که این بنا را معرفی کرده است. برابر نوشتۀ استاد محمود و منابع اندک دیگر اولین قصر عالیشانی که در زمان امیر حبیب‌الله خان در غرب ارگ دارالسلطنۀ کابل مطابق به اصول مهندسی عصری بنا یافت، قصر زین‌العمارت یا قصر صدارت‌عظمی کنونی است. این قصر در ابتدا منزل شخصی سردار نصرالله خان نایب‌السلطنه پسر امیر عبدالرحمان خان بوده است. وی که در سال 1312 قمری (در حدود سال 1273 خورشیدی) در انگلستان سفر کرده و بعد از برگشت در زمان سلطنت برادرش، قصری در غرب ارگ کابل بنا نهاده و زین العمارت نام گذاشته است. از آنجایی که سردار نصرالله خان از دولت مقروض بوده است، بعد از مرگش شاه امان الله خان از فرزندان او خواست که پول دولت را بپردازند؛ اما چون پسران نصرالله خان پول وجه نقد نداشته‌اند، در نهایت این قصر را برای فروش گذاشته‌اند که سرانجام مادر امان الله خان با پول شخصی‌اش خریده و در آنجا ساکن گردیده و برای مدتی به نام «قصر علیا» معروف شده است. بعدها در اثر شورش حبیب‌الله کلکانی در سال 1307 خورشیدی حمیدالله برادر حبیب‌الله کلکانی قصر علیا را اشغال کرده که بعد از نه ما با سقوط حکومت حبیب‌الله کلکانی قصر به دولت داده شده و محل صدارت عظمی گردیده و تا برج حمل 1370 خورشیدی تعداد 11 صدراعظم در آن قصر دفتر کاری داشته‌اند.

بدین ترتیب قصر مذکور دارای تقریبا 122 سال عمر است که از سال 1308 خورشیدی تا به اکنون به مدت 88 سال مقر حکومت است و خاطرات بسیاری را از حکومتهای مختلف بر ذهن دارد. کابل که از نظر فیزیک و ساختار اقلیمی و مناظر طبیعی یکی از زیباترین و منقش‎ترین طبیعت دنیاست، دارای قصرهایی است که از جمله به قصر ستوری (واقع در وزارت امور خارجه) قصر دارالامان، قصر تاج بیگ، قصر چهلستون و قصر زین العمارت یا قصر صدارت عظمی اشاره کرد. به نظر من صدارت عظمی اکنون یکی از مصادیق «میراث فرهنگی (Heritage) بشری ملموس» یا آبدات و بناهای تاریخی (Monument) و جاذبه‌های گردشگری ((Tourist attractions ماست؛ دلیل اینکه این بنا را از جزء میراث فرهنگی بشری ملموس می‌دانم بدین خاطر است که هر بنایی که صد ساله شود از جزء میراث فرهنگی بشری شماریده می‌شود.

بناها تاریخچۀ توانایی های فکری و هنری و ذوقی مردمی را به نمایش می‌گذارند. بناها با آدم حرف می‌زنند. معماری، دکوریشن شهری، سبک‌های معماری با آدم باید سخن بگویند. آدمی باید بیخ گوش آثار و میراث فرهنگی مشترک بشری اعم از ملموس و غیر ملموس بنشیند. صادقانه و صمیمانه به سخنان آنها گوش بدهند. قصر زین‌العمارت یا صدارت‌عظمی قصه‌های ناگفته‌ای دارند. هر خشت آن قصه دارند؛ زیرا خشت خشت آن شاهد تصمیم‌گیری‌ها، حوادث و سیاستگذاری‌های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی حدود یک سدۀ افغانستان است. چقدر خوب است که تاریخچۀ هر بنایی که ادارۀ حکومتی در آن واقع است روی ساین‌بورد حقیقی و مجازی نوشته شود. ارگ شاهی، قصر صدارت‌عظمی، قصر دارالامان، بالاحصار کابل و ... دارای شخصیت و کرکتر هستند، به قصه‌های آن‌ها گوش بدهیم.

علی پیام

7 حمل 1396 شهر کابل

   + علی پیام ; ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٦
comment نظرات ()

کتاب سایه روشن‌ها آخرین کتاب من منتشر شد

کتاب «سایه روشن‌ها» منتشر شد

نام: سایه روشن‌ها

نویسنده: علی پیام

طراح جلد و صفحه‌آرایی: هادی مروج

ناشر: بنیاداندیشه، کابل

تاریخ نشر: زمستان 1395

محتوای کتاب: نقد ادبی (نقد رمان و داستان کوتاه)

 • کتاب‌های چاپ‌شدۀ علی پیام:
 1. «سنگ‌ملامت» (تهران، حوزۀ هنری، 1377)، مجموعه داستان نویسندگان مهاجر افغانستانی مقیم ایران، کار مشترک؛
 2. «قطعه‌ای از بهشت» (تهران، نشر عرفان، 1382) مجموعه داستان؛
 3. «حقوق اقتصادی زن» (کابل، نشر حمید، 1385)، حقوقی؛
 4. «مبانی فکری عرصۀ حکومت‌داری» (بامیان، دفتر مقام ولایت بامیان، 1390)، حکومت و سیاست؛
 5. «سنگ‌قبر» (کابل، نشر مقصوی،1393)، مجموعه داستان؛
 6. «داستان نویسان افغانستان»، (کابل، مرکز منبع معلومات در دانشگاه کابل، 1394) تاریخ ادبی؛
 7. «سایه‌روشن‌ها» (کابل، بنیاداندیشه، زمستان 1395)، نقد ادبی؛
 • کتاب‌های ترجمه شدۀ علی پیام

-          د افغانستان اوسنی کیسه لیکوال، لیکوال: علی پیام، ژبارن: عصمت‌الله مایار؛

   + علی پیام ; ۸:۳٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥
comment نظرات ()

قهوه- داستان ریچارد براتیگان

قهوه

ریچارد براتیگان

گاهى زندگى صرفا به قهوه بند است و به همان‌قدر نزدیکى که در یک فنجان قهوه مى‌گنجد. یک وقتى من یک چیزى درباره قهوه خواندم. مى‌گفت قهوه براى آدم خوب است؛ همه اندام‌ها را تحریک مى‌کند.

 

ادامه مطلب
   + علی پیام ; ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
comment نظرات ()

81530 کلمه

در این تاریخ دوشنبه 6 ثور 1395 برابر با 25 اپریل 2016 تایپ رمان به 81530 کلمه رسید.

«... با خودم می‌گفتم: تمامی این داس‌ها و دست‌ها همگی سروته یک کرباس هستند که چهاردست‌وپایی شَلَپ افتادم وسط چشمه ناگُو. خنکی آب تمام بدنم را نوازش کرد. تبدیل شدم به کودکی که لباسم را عریان کردم و خود را انداختم بین ناگو. مادسین از آن طرف عین چنگقیش تنش را انداخت وسط ناگو، ستونی از آب و قطرات آن از پیکرۀ اب لخشید و اوج گرفت و اوج گرفت و سپس تبدیل به ذرات معلق در هوا گشت: خنک، گوارا، ناگویی.

---------------------

*کابل، پل سرخ، آپارتمان رو به روی فروشگاه فاینست

* نوشتن تجربۀ واقعی ممکنات

   + علی پیام ; ٤:٤٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
comment نظرات ()

سانسور

کجایه آزادی بیان؟ به من نشان بده! می‌خواهم به‌عنوان یک انسان ریشه‌های تاریخی و اصلی خیلی از چیزها را بگویم. می‌بینید که از بیخ گلویم خواهند گرفت. 

ادامه مطلب
   + علی پیام ; ٦:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥
comment نظرات ()

زمین و دودمان

دودمان در لغت‌نامه فارسی یعنی سلسله، سلاله، نسل، طایفه، خاندان، خاندان، خانواده، خانمان، تبار، قبیله، دوده و دودخانه. 

ادامه مطلب
   + علی پیام ; ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥
comment نظرات ()

 

سال نو 1395 را تبریک می گویم

   + علی پیام ; ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٤
comment نظرات ()

دربارۀ دودمان من، به زودی

داکتر محمدیونس طغیان ساکایی در بخشی از سفرنامۀ ترکیه نوشته: «دکتور الغ بیگ خیری فرزند کوچک یک دودمان بزرگ از سرزمین فاریاب است.» استاد ساکایی واژۀ «دودمان» را وُلغَتَلَه به یادم آورد؛ آن چیزی که در زمان ما یعنی هجرت های مداوم و پیوسته «دودمان» را دارد منهدم می کند.
من دربارۀ دودمان خودم خواهم نوشت.

   + علی پیام ; ۳:۱۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
comment نظرات ()
← صفحه بعد