قرار ملاقات
وبلاگ شخصی علی پیام نویسنده‌ی افغانستانی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: علی پیام - سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸

در آبادی من، دهقانان، زمین های شان حد بخشی شده اند. ادامه مطلب را در صفحه 86 وبلاگ قرار ملاقات بخوانید.

نویسنده: علی پیام - سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸

(این یادداشت برای وبلاگ قرار ملاقات نوشته گردیده است.) رمز کشایی زبان حیوانات: مردم کشف کرده اند که با حیوانات با چه زبانی صحبت کنند. ادامه این مطلب در صفحه 85 وبلاگ قرار ملاقات بخوانید

نویسنده: علی پیام - سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸

نیازمند دقت در صنعت نشر / صاحب امتیاز این نوشته وبلاگ قرار ملاقات می باشد. نقل بدون ذکر منبع جایز نیست/ امروزها کتاب خوان شده ام. البته بنا به ضرورت کاری. حداقل یازده جلد کتاب تاریخی افغانستان ادامه مطلب را در صفحه 84 وبلاگ قرار ملاقات بخوانید

نویسنده: علی پیام - شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸

سنگ قبر در کابل پانزده صد افغانی قیمت دارد. آخرین نرخ گذاری من و ... بقیه مطلب در صفحه 83 وبلاگ

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :