قرار ملاقات

روزنامۀ شخصی و آنلاین علی پیام

هر کس قلبه اش

در آبادی من، دهقانان، زمین های شان حد بخشی شده اند. ادامه مطلب را در صفحه 86 وبلاگ قرار ملاقات بخوانید.

   + علی پیام ; ٦:۱٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

زبان حیوانات

(این یادداشت برای وبلاگ قرار ملاقات نوشته گردیده است.) رمز کشایی زبان حیوانات: مردم کشف کرده اند که با حیوانات با چه زبانی صحبت کنند. ادامه این مطلب در صفحه 85 وبلاگ قرار ملاقات بخوانید

   + علی پیام ; ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

نیازمند دقت در صنعت نشر

نیازمند دقت در صنعت نشر / صاحب امتیاز این نوشته وبلاگ قرار ملاقات می باشد. نقل بدون ذکر منبع جایز نیست/ امروزها کتاب خوان شده ام. البته بنا به ضرورت کاری. حداقل یازده جلد کتاب تاریخی افغانستان ادامه مطلب را در صفحه 84 وبلاگ قرار ملاقات بخوانید

   + علی پیام ; ٦:٤۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

سنگ قبر در کابل پانزده صد افغانی

سنگ قبر در کابل پانزده صد افغانی قیمت دارد. آخرین نرخ گذاری من و ... بقیه مطلب در صفحه 83 وبلاگ

   + علی پیام ; ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()