قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

حس برتر

مدتی پیش فیلم عطر را دیده ام. راستی شما رمان عطر را خوانده اید؟ اگر دارید برایم روان کنید. لطفا ببینید کشف را: حس بوی عطر دختری که... بهتر است شما هم فیلم را از مهدی زرتشت بگیرید. زرتشت در کابل است. اگر فیلم را نتوانستید بیابید می رمان را بخوانید. از فیلم هایی که دیده ام و هیچ وقت لذتش از یادم نمی رود، لولیتا، ملینا، سینما پارادیزو و همین فیلم عطر است. آها، یک سؤال از شما لطفا بگوئید این که حضرت سنایی گفته است: کار گل و کار دل، جوابش چیست؟ حسین جان حیدربیگی رمانش از چاپ برامد. من فقط دیده ام. دیگر خبری نیست. به جز سلامتی شما. فکر کنید رمز جاودانگی در چیست؟ امروز یک دعوت نامه سیمیناری پس از دو ماه و نیم به دستم رسید. شاید برای شما جالب باشد.

+