قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

یا الله و یا نصیب

علی پیام/ وبلاگ قرار ملاقات/ یادداشت روزنامه/ بدون ذکر منبع جایز نیست/

یا الله یا نصیب. نشد به آفتاب برسم، این حسرت همیشگی من است. خورشید از پشت ابرها عیان می شود، من نهان در پشت انبوه ناخوشی روح و روان. روزگارم بد نیست. یا الله و یا نصیب. شاید این مسیج گم شود در فضا و یا شاید هم برسد به خدا. خدا در اشعه خورشید می خندد. خدا در هر جا هست. در عیان و نهان. در هنگام کار کردن با کمپیوتر و در حال مسافرت و در حال بیداری و شب ها و رزوها و در دفترچه خاطرات.

خدا بخشی از عمر من است. خدا بخش تجزیه ناپذیر از خاطرات من است. خدا در ذره ذره روح لحظه های من عجین است. خدا خداست، عین حقیقت زندگی عاشقانه مردی که لحظه هایش را به امید یا الله و یا نصیبی سر می کند تا خدا را داشته باشد در گسترده سطوح و لایه های زندگی اش به طرز عاشقانه نه کم عمق و سطحی. مردی که می خواهد خدا را عاشقانه دوست داشته باشد نه گذرا و هوس انگیز و مردابی. مرد عاشقی که می خواهد خدا را بتراشد در هیکل هستی تا همیشه عاشق بماند. و از خدا می خواهد تا همیشه عاشقش نگه دارد.

یا الله و یا نصیب. خدا باید آنقدر پخته شود و آنقدر گزین و برتر و عمیق و ته نشین که هیچ تمام نشود. تا مرد عاشق خدا نفس بکشد بوی خدا از ذرات عرقش بریزد به جاری زمان. مرد عاشق بدون خدا بدون بوی خدا نمی تواند نفس بکشد. مرد عاشق نگران نیست. زیرا خدا هست و خدا وجود دارد و خدا برایش ...

ادامه دارد

+