قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

اسب

اسب

اسب حیوان نجیبی است اسب زیباست اسب اسب است. رفتار اسب را دوست دارم هنگامی که یرغه راه می رود. یال های اسب را دوست دارم شانه کنم و دوست دارم لمسش کنم. دوست داشتنی ترین حیوان روی دنیا اسب است. مغرور و قشنگ و مهربان و صبور و با هیبت و آرام و سرکش و چموش با یال ها هایش که بادها را سرگردان می کند.

اسب اسب است. اسب در ادبیات محلی ما انواع و اقسام نام دارد: اسب لشه، اسب سرخو، اسب چموش، اسب وزیری، اسب یرغه، اسب قدم، اسب چارپرتو، اسب دو، و ... می خواهم یک اسب داشته باشم و می خواهم بروم گله اسب های یله در دشت ها و چمن زارها را تماشا کنم. سرور می گوید چند سال قبل یک اسب چند نفر را کشت، سید غلام نظر داد که حتما در کره گی وی را خون آدم داده است. سرور داستان اسب را که تعریف کرد، به یاد داستان به کمند کشیدن اسب رستم در دره های سمنگان افتادم. اسب یکه ولنگی یله بوده در چمن زارها چند نفر را کشته است. بعد چندین تفنگ والا می روند تا با تیر سوراخ سوراخش کنند اما اسب می تازد عین باد و مردان تفنگ والا می گریزند عین روباه.

اسب زیباست خدا خلق کرده برای تماشای وی. دل ادم می شود که ساعت ها محو تماشای اسب شود و اسب بتازد و یال هایش را باد اسیر کند و با خودش ببرد در مرزهای زمانه. دل ادم می شود که اسب را نوازش کند و صورتش را ببوسد. و ببرد لب چشمه و ببرد در چمن زارها تا تماشای رفتار و کردار اسب شود.

علی پیام/ دوشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٢

+