قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

لذت مدام

لذت مدام

 

چند بار خط می زنم و چند بار خط زده ام و الان هم حس و حال ندارم که بنویسم. از سفر کهمرد سرزمین های ماورای کوتل دندان شکن برگشته ام. قریه های که بوی زن و روی زن حس نمی شود. از دید استراتژی انکشاف ملی و همچنین از دید هزاره سوم ملل متحد دوشمنان توسعه و انکشاف بشری است کهمرد و سیغان. کوتل دندان شکن را فتح کرده ام یعنی تسخیر. عصر سه شنبه را می گذرانم از دشت عیسی خان باید پیاده روی بروم تا محله چونی کمی هوا بخورم و کمی به مزارع خیره شوم و کمی به صدای آب گوش بدهم. باشد باقی سخن ها برای بعد...

علی پیام،سه‌شنبه ۱۳۸٩/٧/٢٧

+