قرار ملاقات

روزنامۀ شخصی و آنلاین علی پیام

یک شب در اسارت گروه تروریسی در هتل انترکانتینانتال کابل

یک شب در اسارت گروه تروریسی در هتل انترکانتینانتال کابل

 

 

8 سرطان 1390 برابر 29.06.2011 یک شب از ساعت ده شب تا ساعت 4 صبح در دست گروه تروریستی و مهاجمان اسیر بودم. من در اتاق 204 بودم. از بامیان آمده بودم. با سخا شاعر هراتی هم اتاق بودم. شب سختی بود. این مسئله نشان می دهد که موضوع امنیتی برای یک نویسنده در این سرزمین چقدر سخت است. حوالی ساعت ده شب، تک تک تک، ناگهان صدای فیر تفنگ، سکوت شب را می شکند. این، شروع حملۀ تروریستی است.

لینک های زیر را می توانید دنبال کنید:

http://da.azadiradio.com/a/24249599.html

http://afview.blogfa.com/9004.aspx?p=2

لینک صفحه