قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

طی مراحل اسناد تقنینی

پروسیجر اسناد تقنینی در جمهوری اسلامی افغانستان

قسمت دوم و پایانی

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=294&id=5322

 

پروسیجر اسناد تقنینی در جمهوری اسلامی افغانستان

قسمت اول

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=293&id=5301

+