قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

مقالات

كالبدشكافي داستان كودك و نوجوان‌ - قسمت اول

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=202&id=3435

 

شماره 202 دوشنبه 14 حوت 1385 15 صفر 1428 Mar 5 2007

كالبدشكافي داستان كودك و نوجوان‌ - قسمت دوم

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=203&id=3456

 

شماره 203 دوشنبه 21 حوت 1385 22 صفر 1428 Mar 12 2007

كالبدشكافي داستان كودك و نوجوان‌ - قسمت سوم

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=205&id=3503

 

شماره 205 دوشنبه 06 حمل 1386 7 ربيع الاول 1428 Mar 26 2007

كالبدشكافي داستان كودك و نوجوان‌ - قسمت چهارم و پاياني

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=206&id=3523

 

شماره 206 دوشنبه 13 حمل 1386 14 ربيع الاول 1428 Apr 2 2007

*****

بررسي مقايسوي فقه مذاهب خمسه در خصوص فريضه حج- قسمت اول

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=241&id=4339

 

شماره 241 دوشنبه 19 قوس 1386 30 ذي القعدة 1428 Dec 10 2007

بررسي مقايسوي ديدگاههاي فقهي مذاهب خمسه در مناسک حج - قسمت دوم

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=242&id=4363

 

شماره 242 دوشنبه 26 قوس 1386 7 ذي الحجة 1428 Dec 17 2007

*****

تحليل حقوقي اعدام – قسمت اول

(شفاف سازي سياست کيفري اعدام با اشاره به اعدام 15 زنداني زندان پلچرخي)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=235&id=4216

 

شماره 235 دوشنبه 07 عقرب 1386 17 شوال 1428 Oct 29 2007

تحليل حقوقي اعدام - قسمت دوم

 ( شفاف سازي سياست کيفري اعدام با اشاره به اعدام 15 زنداني زندان پلچرخي)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=236&id=4237

 

تحليل حقوقي اعدام – قسمت سوم

 ( شفاف سازي سياست کيفري اعدام با اشاره به اعدام 15 زنداني زندان پلچرخي)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=237&id=4262

 

شماره 237 دوشنبه 21 عقرب 1386 2 ذي القعدة 1428 Nov 12 2007

تحليل حقوقي اعدام - قسمت چهارم

( شفاف سازي سياست کيفري اعدام با اشاره به اعدام 15 زنداني زندان پلچرخي)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=238&id=4279

 

شماره 238 دوشنبه 28 عقرب 1386 9 ذي القعدة 1428 Nov 19 2007

تحليل حقوقي اعدام - قسمت پنجم

( شفاف سازي سياست کيفري اعدام با اشاره به اعدام 15 زنداني زندان پلچرخي)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=239&id=4297

 

شماره 239 دوشنبه 05 قوس 1386 16 ذي القعدة 1428 Nov 26 2007

تحليل حقوقي اعدام - قسمت ششم و پاياني

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=240&id=4317

 

شماره 240 دوشنبه 12 قوس 1386 23 ذي القعدة 1428 Dec 3 2007

/////

بررسي مقايسوي فقه مذاهب خمسه در خصوص فريضه حج- قسمت1

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=241&id=4339

شماره 241 دوشنبه 19 قوس 1386 30 ذي القعدة 1428 Dec 10 2007

بررسي مقايسوي ديدگاههاي فقهي مذاهب خمسه در مناسک حج- قسمت2

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=242&id=4363

شماره 242 دوشنبه 26 قوس 1386 7 ذي الحجة 1428 Dec 17 2007

حريم خصوصي شهروندان افغانستان

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=243&id=4380

شماره 243 دوشنبه 03 جدي 1386 14 ذي الحجة 1428 Dec 24 2007

نوشته‌هاي بدون منبع، چرا؟

*

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=257&id=4660

شماره 257 دوشنبه 12 حمل 1387 23 ربيع الاول 1429 Mar 31 2008

ديدگاهي در باب ممنوعيت سنگسار- قسمت1

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=262&id=4745

شماره 262 دوشنبه 16 ثور 1387 28 ربيع الثاني 1429 May 5 2008

ديدگاهي در باب ممنوعيت سنگسار- قسمت2

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=263&id=4769

شماره 263 دوشنبه 23 ثور 1387 6 جمادى الاول 1429 May 12 2008

ديدگاهي در باب ممنوعيت سنگسار

برابري حقوق زن و مرد

قسمت سوم

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=264&id=4782

شماره 264 دوشنبه 30 ثور 1387 13 جمادى الاول 1429 May 19 2008

ديدگاهي در باب ممنوعيت سنگسار-قسمت4پاياني

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=265&id=4799

شماره 265 دوشنبه 06 جوزا 1387 20 جمادى الاول 1429 May 26 2008

*

///////

داستان نو و نوگرایی – قسمت اول

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=196&id=3291

شماره 196 دوشنبه 02 دلو 1385 3 محرم 1428 Jan 22 2007

 

داستان نوگرایی - قسمت پایانی

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=198&id=3352

 

شماره 198 دوشنبه 16 دلو 1385 17 محرم 1428 Feb 5 2007

////

حريم خصوصي شهروندان افغانستان چيست؟

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=243&id=4380

 

شماره 243 دوشنبه 03 جدي 1386 14 ذي الحجة 1428 Dec 24 2007

حق رجوع مؤثر

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=235&id=4221

 

شماره 235 دوشنبه 07 عقرب 1386 17 شوال 1428 Oct 29 2007

مطبوعات افغانستان؛ از زاويه ديد خودم...

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=229&id=4084

 

شماره 229 دوشنبه 19 سنبله 1386 27 شعبان 1428 Sep 10 2007

شهروندي و شهرياري؛ بنياد نو در جمهوري افغانستان

(موضوع، در پيوند با چهلمين روز درگذشت آخرين پادشاه افغانستان)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=228&id=4059

 

شماره 228 دوشنبه 12 سنبله 1386 20 شعبان 1428 Sep 3 2007

بررسي قضايي منازعه ساکنان مناطق مرکزي و کوچيها

(در پيوند با قضيه درگيريهاي آخر ساکنان مناطق مرکزي و کوچيها)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=227&id=4037

 

شماره 227 دوشنبه 05 سنبله 1386 13 شعبان 1428 Aug 27 2007

سايه روشن؛ وند، وندي، وندال و ونداليزم؛ رفتار اجتماعي

(مروري بر ديباچۀ وند و وندي افغاني)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=225&id=3990

 

شماره 225 دوشنبه 22 اسد 1386 29 رجب 1428 Aug 13 2007

فرهنگ مطالعه؛ جهانباني و جهانداري

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=223&id=3955

 

شماره 223 دوشنبه 08 اسد 1386 15 رجب 1428 Jul 30 2007

با اين دستان خالي، سيالي بي سيالي

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=221&id=3867

 

شماره 221 دوشنبه 25 سرطان 1386 1 رجب 1428 Jul 16 2007

جامعۀ ارچه اي

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=218&id=3788

 

شماره 218 دوشنبه 04 سرطان 1386 9 جمادى الثاني 1428 Jun 25 2007

تأملي بر انسانِ نو افغانستاني  (جايگاه انسان افغانستاني در شرايط تاريخي فعلي)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=217&id=3771

 

شماره 217 دوشنبه 28 جوزا 1386 2 جمادى الثاني 1428 Jun 18 2007

حجم کم این فرهنگ (به مناسبت چاپ کتابهای هزارمین شب ثریا و روايت آيينه

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=200&id=3395

 

شماره 200 دوشنبه 30 دلو 1385 1 صفر 1428 Feb 19 2007

پیش بینی جامعه مدنی در قانون اساسی افغانستانhttp://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=199&id=3369

 

شماره 199 دوشنبه 23 دلو 1385 24 محرم 1428 Feb 12 2007

بازیگران ناموفق

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=195&id=3265

 

شماره 195 دوشنبه 25 جدي 1385 25 ذي الحجة 1427 Jan 15 2007

جنبش دانشجویی در ا فغانستان؛آری یا نه؟ (به بهانه روز جهانی محصلان)

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=188&id=2900

 

شماره 188 دوشنبه 29 عقرب 1385 28 شوال 1427 Nov 20 2006

فرهنگ «نقد» و «نقدپذیری»

http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=187&id=2778

 

شماره 187 دوشنبه 22 عقرب 1385 21 شوال 1427 Nov 13 2006

 

+