قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

جشن گل بادام

فصل گل بادام نیلی؛ جشن گل بادام

 

علی پیام

تاریخ ورود به سایت: 24/1/1388- 13/4/2009

 

اینجا که ملاحظه می کنید، فصل گل بادام است. نیلی، مرکز دایکندی (ارزگان شمالی). در تاریخ 29 حوت 1384 دو هفته نامه "نسخه خطی" در سرمقاله شماره 3 چنین پیشنهاد و پیش بینی کرده بود:

"جشن گل بادام

نوروز در ولایت دایکندی مصادف است با گل بادام. در نوروز میلینونها درخت بادام با گلهای سرخ و سفید، ده و دیار را خوشبو و مزین می کنند.

در هنگام گل بادام، زمین و آسمان دایکندی بهشت می شوند، اما مردمان دایکندی بهشتی نمی شوند، مثل زمستان با چهره زمستانی کرخت و ملال آور باقی می مانند و با چهره زمستانی فصل گل بادام را سپری می کنند.

نسخه خطی برای مردم دایکندی سفارش می دهد و پیشنهاد می دهد:

هم وطنان گرامی دایکندی ]ارزگان شمالی[! بیائیم از سال آینده و نوروز آینده روزی را اختصاص بدهیم برای شروع نوشدن و روزی را به نام جشن گل بادام نام گذاری کنیم و در هر سال نو در روزهای نوروز جشن گل بادام را با گلهای سفید و سرخ و پروانه های سفیدی که در بر فراز گلها جشن ]گل[ می گیرند ما هم جشن بگیریم و این جشن را با اجرای مراسم شادیانه برگزار نمائیم و بیائیم از امروز تعهد نمائیم سال آینده جشن گل بادام را در خطه بادام خیز دایکندی ]ارزگان شمالی[ برگزار نمائیم.

تا نوروز بعد هر روز شما نوروز و جشن گل بادام تان مستدام باد!

بدرود

ابوسعید"

اگرچند ایده ابوسعید، محرر نسخه خطی سر زبانها افتاد و پسان از سایتهای اینترنتی نیز این ایده تبلیغ گردید. اما امروز به همت نفس ابوسعید و ایده جشن گل بادام یک بار دیگر این ایده را بهترین ایده اجتماعی اعلام می کنم و از صاحبان مطبوعات نو اندیش می خواهم این ایده را تبلیغ کنند. و رسانه های اینترنتی این نوشته را لینک بدهند.

ایده نو، انسان نو. انسان نو زندگی نو. زندگی نو بهار نو. بهار نو جشن نو. و انسان نو زندگی را از همین اینک جشن می گیرد و بر گور هرچه پلشتی در گذشته است و بر قبر هرچه زشتی در زمانهای ماضی است و بر هرچه سوگواری است پایان می دهد.

بیائیم همراه با جشن میله گل سرخ مزار شریف

بیائیم همراه با جشن گل نارنج بدخشان

جشن گل بادام را در سرزمین ارزگان شمال (دایکندی) برگزار نمائیم و ایده ابوسعید (نسخه خطی) را عملی کنیم. از کلیه دارندگان و صاحبان مطبوعات و رسانه دیجیتالی و نوشتاری و دیداری و شنیداری تقاضا می کنم که حق اقل جشن گل بادام را هر سال همزمان با فصل گل بادام در رسانه هایشان تجلیل کنند. امید است که این ایده به زودی به ثمر ببشیند و روزی برسد که هریک ما در فصل گل بادام در جشن گل بادام شرکت کنیم و کمی بر سوگواریها بخنیدیم.

یا حق

 

+