قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

اطلاعیه

اطلاعیه

انتشار شماره نهم هفته صبح دایکندی

 

شماره نهم هفته نامه صبح دایکندی دایکندی می شود.

 

شماره نهم، سال سوم، سی ام حمل 1388هفته نامه صبح دایکندی دارای مجوز انتشار شماره 30 مورخ 28/10/1384 دفتر راجستر اسناد آمریت ارزیابی نشرات ولایات وزارت عدلیه، به صاحب امتیازی محمد حسین علیزاده و مدیریت مسؤولی علی پیام، پس از وقفه در نشر همین روزها انتشار می یابد. ترکیب تیم دور تازه نشراتی این نشریه به قرار زیر است:

á صاحب امتیاز: محمد حسین علیزاده

á مدیر مسؤول: علی پیام

á معاون مدیر مسؤول: محمد رجا

á زیر نظر هیئت تحریر

á ویراستار و صفحه آرا: اسماعیل نگارش

á گزارشگر: سید انور شهاب

á ناظر کیفی چاپ: فصیحی

á تدارکات: بوستان نائیبی

á همکاران این شماره: شیرحسین فرهنگ، علی امیری، نجیبه سجادی، عزیزالله موحدی و امیر محمد جعفری

á آدرس: ولایت دایکندی، شهر نیلی

á تیراژ: هزار نسخه

á ارگان نشراتی رادیو دایکندی

این هفته نامه در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی (ارزگان شمالی) تهیه و سپس در کابل به چاپ می رسد و  به تمام کشور توزیع می گردد. بخش اعظم توزیع آن در ولسوالیهای مختلف دایکندی خواهد بود.

از کلیه نویسندگان تقاضای همکاری و همیاری طلبیده می شود.

 

 

+