قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

جایزه ادبی جشنواره دانشجویی

جایزه ادبی و فرهنگی دانشجویی

◊ نام جایزه: جایزه جشنواره فرهنگی و ادبی دانشجویی

◊ برگزار کننده: دانشگاه آزاد، واحد خراسان

◊ رتبه: دوم

◊ نوع جایزه: هدیه

◊ نام اثر حایز رتبه: داستان کوتاه "دال"

◊ سال اخذ جایزه: 1379

◊ ایران، مشهد

+