قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

نقد کتاب حقوق اقتصادی زن

نگاهی به کتاب حقوق اقتصادی زن چاپ
محمد علی عبدلی "رحیمی"   

  محمد علی عبدلی "رحیمی"

کارشناس ارشد کلام

Image

«حقوق اقتصادی زن» عنوان کتابی است که آقای علی پیام (حقوق دان و فعلاً در حال اتمام کارشناسی ارشد) آن را نوشته و در زمستان 1385شمسی، به وسیله انتشارات حمید در کابل به چاپ رسیده است.

 

علی پیام از چهره های مطرح مهاجر فرهنگی در ایران است که چندان به معرفی نیاز ندارد. اگر بتوان ظهور نویسندگان مهاجر این سامان را به نسل دوره جهاد و مهاجرت و نسل پس از آن طبقه بندی کرد؛ در این فرض پیام در نسل اول قرار می گیرد و در آن از اولین کسانی به شمار می رود که به سراغ نویسندگی رفته اند. پیام در این عرصه تاکنون حضور خوب و موفقی داشته و آثار ارزشمندی را در قالب داستان و غیر داستان به صورت کتاب و مقالات علمی ارائه نموده است؛ کتاب حقوق اقتصادی زن یکی از آنها به شمار می آید.   

کتاب «حقوق اقتصادی زن» مشتمل بر هفت فصل یا مقاله می باشد؛ چهار فصل کتاب، به نحویی پیرامون حقوق زن سخن گفته و سه فصل دیگر، موضوعات دیگری را با نگاه حقوقی مورد بررسی قرار داده است. بنائاً این کتاب مجموعه مقالات حقوقی نویسنده را در بر دارد که به تازه ترین موضوعات پرداخته و شاید مقالات مندرج درآن ( به خصوص مقالات 3، 4، 5، و 6 ) از مواردی باشد که برای اولین بار آنهم از منظر حقوقی ارائه شده است. در این نوشتار، فصول و مقالات کتاب به صورت کوتاه، مرور شده است؛ علاقمندان، تفصیل مطالب را از خود کتاب بجویند.

ادامه نقد و معرفی را در اینجا مطالعه بفرمائید.

+