قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

اعتبار سنجی وبسایت‌ها

اعتبار سنجی وبلاگها و وبسایتها

قسمت اول

علی پیام

از استاد روش تحقیق و ورکشاپ پایان نامه نویسی سؤال کردم که آیا من توان از اینترنت برای پایان نامه استفاده کرد یا باید منابع مورد استفاده کلا کتاب باشد؟ ایشان در بحث "اعتبار سنجی" کار تحقیقی و علمی گفت که وبلاگها اصلا به درد کار علمی و تحقیقی نمی خورد. خصوصا وبلاگها یادداشتهای شخصی یک نفر است. و اگر محققی و پژوهشگری برای کار تحقیقی و علمی اش به یک وبلاگ رفرنس و ارجاع بدهد، ممکن است وبلاگ نویس آن مطلب را پس از مدتی بردارد. سایتهای اینترنتی نیز به طور کل نمی تواند مورد ارجاع کار علمی و پژوهشی قرار بگیرد. مگر سایتهای مراکز علمی و دانشگاهها و مؤسسات علمی که اینها می توانند رفرنس و ارجاع کار علمی و تحقیقی قرار بگیرد.

یک مبنع علمی و ارجاع تحقیق یک پژوهشگر از نظر اعتبار سنجی دو قسم است: اولا اعتبار سنجی بیرونی یا سندی یا سند گزاره. دوم، اعتبار سنجی محتوایی یا محتوای گزاره. در اعتبار سنجی بیرونی یا سندی مؤلفه های مانند مؤلف و نسخه ملاک است. و اینکه سخن از چه مصدری صادر شده باشد.

 

با توجه به گفته این استاد روش تحقیق، درست هم این است که گذشته از اینکه برخی از وبسایتها و وبلاگها اعتبار کار علمی و تحقیقی ندارند، مشکل این است که برخی آنان آداب سخن گفتن را نیز رعایت نمی کنند. گاهی مرتکب مسائل جرمی مانند فحش و توهین و تحقیر و تکذیب می شوند. اگر می شد که کمی نزاکت و چگونه سخن گفتن و چگونه جدل کردن و چگونه با حریف مباحثه کردن و مجادله کردن مراعات می کردیم شاید به صلاح می بود. سخنهای سبک، اعتبار و ارزش وبلاگها را مخدوش می کند. و انتشار نوشته های خارج از کادر قانون رسانه های همگانی افغانستان.... ادامه مطلب را در قسمت بعد بخوانید. و لطفا از هرگونه نقل بدون منبع خودداری کنید.

+