قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

جایزه ادبی کنگره شعر و داستان

 

جایزه هشتمین کنگره شعر و قصه طلاب

□ نام جایزه: هشتمین کنگره قصه و شعر

□ برگزار کننده: کنگره شعر و قصه

□ رتبه: دوم

□ نوع جایزه: لوح یادبود و جایزه نقدی

□ نام اثر حایز رتبه: داستان کوتاه «عریضه نویس پیر»

□ سال اخذ جایزه: 1378

  ایران، قم

+