قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

تازه‌های نشر

کتابهای تازه نشر شده در کابل

Ñعلی پیام

تاریخ به روز رسانی وبلاگ 30 ثور 1388- 20/5/2009

چشمان کابل با کتاب روشن می شود. نه با انفجار و انتحار. انفجار کتاب انتحار انفجار است. حتما کتاب بنویسید. حتما کتاب بخوانید. هر صفحه کتاب اگر بنویسید به آدمگری نزدیک تر می شوید. هرچه ورق کتاب که بخوانید آدمگری را کامل تر می کنید. مطمئن باش که اگر کتاب نخوانی و اگر کتاب ننویسی بیشتر و بیشتر وحشی تر می شوی. وحشی تر به معنای وحشت است. ترسناک. ترسوتر از روشنی کتاب. پایتخت را با نور نوشتن و خواندن روشن کنید.

چشمان من روشن. خیر بنگرد دوستان هموطنی که مؤمنانه کتاب می نویسد و خیر بنگرد رفقای خانه ادبیات افغانستان که مسؤولانه کتاب نشر می کند. امروزها کابل؛ پایتخت نازنین من شاهد چاپ و نشر کتابهای ادبی است. این کتابها به همین تازگی به دستم رسیده است. در اینجا من به طور اجمال معرفی شان می کنم. اگر وقتش را می داشتم مفصل تر نقد و معرفی می کردم. معرفی و اطلاع رسانی یک مسؤولیت بزرگ برای جامعه نویسندگی است. شما هم می توانید در حد یک خط بنویسید. هر کسی که یک خط معرفی کند، خدمتی کرده است برای جامعه نویسندگی.

کتابهای زیر به تازگی در کابل انتشار یافته است. این کتابها به تازگی به دستم رسیده است. برای همه این نویسندگان عزیز درود و احترام می فرستم و برای اطلاع رسانی در اینجا به معرفی آن می پردازم. شنیدن چاپ کتاب آنقدر خوشحال کننده است که تصورش در کله آدم نمی گنجد. اما می ماند کتاب خوانی در جامعه. این را هم بگویم که پائیز سال گذشته یکی از کتابهایم را برای چاپ به یکی از انتشارات در کابل سپرده ام و وعده چاپ گرفته ام. اما آیا کی این عمل عملی خواهد شد؟ معلوم نیست. پارسال زمستان گفته بود که بخیر چاپ می شود. دعا کنید که این اثر اقبال چاپ یابد. فقط خدا کند در کویته چاپ نکند. مثل کتاب حقوق اقتصادی زن، کتاب حقوقی ام. چاپ ناجالب. و این را هم اضافه کنم که نشر و چاپ در کشور هنوز تبدیل به صنعت نشده است. شاید با صحافت و زیبایی کتابهای که آخرا چاپ شده اند مانند کتابهای نشر انجمن قلم افغانستان و خانه ادبیات افغانستان نشر و چاپ کم کم تکان خورده و به صنعت نشر دفت یابیم. البته مهمتر داشتن انتشارات معتبر نیز هست. آیا کی به انتشارات معتبر در افغانستان دست یابیم؟ باز هم پناه به خدا.

بنای یادبود دموکراسی

♦مجموعه طنز

♦طنز پرداز: عبدالواحد رفیعی

♦ناشر: خانه ادبیات افغانستان

♦تاریخ نشر: 1387، کابل

♦شمارگان: 1000 نسخه

♦تعداد صفحات: 87 صفحه

♦تعداد داستان طنز: 13 عدد

♦قطع: رقعی

چهار شنبه آخر

♦ مجموعه داستان

♦تقی واحدی دایپولاد

♦ناشر: خانه ادبیات افغانستان

♦تاریخ نشر: پائیز 1387، کابل

♦شمارگان: 1000 نسخه

♦تعداد داستانها: 15 داستان کوتاه

♦تعداد صفحات: 108 صفحه

♦قطع: رقعی

سنگها و کوزه ها

♦عزیزالله نهفته

♦داستان بلند

♦ ناشر: خانه ادبیات افغانستان

♦تاریخ نشر: پائیز 1387، کابل

♦شمارگان: 1000 نسخه

♦تعداد صفحات: 86 صفحه

♦قطع: رقعی

خروسان باغ بابر

♦ مجموعه داستان

♦حسین فخری

♦ناشر: خانه ادبیات افغانستان

♦تاریخ نشر: بهار 1388، کابل

♦تعداد داستان: 7 داستان کوتاه

♦شمارگان: 1000 نسخه

♦تعداد صفحات: 128 صفحه

♦قطع: رقعی

+