قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

روز رخصتی در کابل

هفدهم سنبله 1388 نهم سپتامبر 2009/ کابل

بعد از خواب بیدار شدم و یک سره روی مسئله "حریم ملک در اسناد تقنینی افغانستان" کار کردم برای وزارت عدلیه. روی این مسئله سه ماه است که کار می کنم اما منبع نمی توانم پیدا کنم. امروز باید هر طوری می شد تمامش می کردم و می فرستادم برای وزارت. در هنگام کار باز هم خوابیدم و بعد از ساعت 12 بیدار شدم و باز هم پای کمپیوتر نشستم تا "حریم" تمام شد و اماده گردید برای ارسال. امروز سراسر اتاق بودم و هستم و الان هم که نیم ساعت به افطار است اتاق هستم. باز هم عصر شده و باد است و گرد و خاک. البته امروز می خواستم بازار گردی کنم مثلا مارکت صدیق عمر، مندوی، شهرنو، پل باغ عمومی و کوته سنگی. اما ترجیح دادم بخوابم و همچنین کار حریم ملک را که نیمه کاره بود تمامش کنم. شاخه های درختان صحن آپارتمان در دست های باد تکان می خورند بعد از ظهر خیلی مشوشی است. طوری که از کلکین معلوم است باید کابل ابری باشد. هوای کابل سرد شده است ته کمپل خیلی می چسپد وب گردی کنم. امروزها روی رساله یا جزوه ای به نام "مطالعه عدالت انتقالی و مصالحه در افغانستان" برای دیده بان کار می کنم. صاحب امتیازش دیده بان است. مسوده اش را باید تا 15 سپتامبر آماده کنم. این رساله به بررسی عدالت انتقالی و مصالحه در افغانستان می پردازد. قرار است که این رساله تا آخر سپتامبر نهایی شود و بعد ترجمه اش به زبان انگلیسی شروع گردد. این رساله قرار است در سطح ملی و بین المللی  به دو زبان فارسی و انگلیسی  نشر گردد. البته بعد از مرحله نهایی، متخصصین بین المللی مرکز بین المللی عدالت انتقالی نیز ارزیابی می کند تا برای ترجمه به انگلیسی و نشر آماد گردد. برای این رساله به برخی از مراکز و سازمان های حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی برای تحقیق رفته ام. مانند ARUE (واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان) که مرکز مطالعات بین المللی است و توسط سازمان ملل و نهادهای بین المللی و کشورهای چند تمویل می شود. این نهاد تحقیقاتی اکنون روی رساله عدالت انتقالی دارد کار می کند. با مسؤل خارجی اش صحبت کردم فارسی را خوب صحبت می کند. به آرمان شهر نیز رفته ام، شورانگیز کتابی را نشان داد با موضوع عدالت انتقالی که آماده می شود برای چاپ. کمیسیون مستقل حقوق بشر بخش عدالت انتقالی بجز کتاب صدای برای عدالت و یک بروشور دیگر هیچ چیزی نداشت. معلوم است که این نهاد از لحاظ نظری روی عدالت انتقالی و مصالحه کار تئوریک نکرده است. بخش تعلیمات حقوق بشر کمیسیون رفتم، این بخش روی جزوه مصالحه در کشورهای پس از منازعه کار می کند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر نیز رفتم منابعی در باره عدالت انتقالی ندارد اما نظری گفت که در برنامه دارد که کار تربیت و آموزش آموزشیاران عدالت انتقالی را روی دست بگیرد. بخش عدالت انتقالی سازمان ملل، خانم مرینا مرخصی رفته است. کمیسیون تحکیم صلح دولت افغانستان هیچ منابعی برای صلح از لحاظ نطری ندارد. از پارلمان فقط مصوبه مصالحه ملی و عفو عمومی که معروف به سند معافیت ناقضین حقوق بشر هست گیر آورده ام. تمام این سخن های خسته کننده برای این بود که در این مملکت پس از هشت سال هنوز گام های اولیه مطالعه و بحث نظری روی عدالت انتقالی و مصالحه صورت نگرفته است. سازمان ها و اشخاص فعال حقوق بشر مستقر در کابل هنوز مواد نظری را درباره عدالت و مصالحه تهیه نکرده اند. البته این را هم بگویم که بخشی از کار میدانی رساله مرا مصاحبه با سناتور و صاحب نظر و فعال حقوق بشر و نامزدهای ریاست جمهوری و متهمین به نقض حقوق بشر تشکیل می دهند. دیدگاه های متنوع و قابل تأمل و قابل رد داشتند. ... وقت افطار است باقی صحبت ها باشد برای بعد... یا خبیر

+