قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

کتاب حقوق اقتصادی

کتاب حقوق اقتصادی زن

حقوق اقتصادی زن

 

 

 ◘ نام کتاب: حقوق اقتصادی زن

◘ نویسنده و پژوهشگر: علی پیام

◘ ناشر: انتشارات حمید، کابل

◘ تاریخ نشر: بهار 1387

◘ تیراژ: 1000 نسخه

◘ تعداد صفحات: 135 صفحه

◘ صفحه آرایی: آصف فولادی

◘ طرح جلد: وحید عباسی

این کتاب اثر تحقیقی با رویکرد حقوقی و فقهی است که به تحلیل مباحث حقوقی پرداخته است. این کار پژوهشی ماحصل مجموعه مقالات نویسنده است که جنبه استدلالیش شاید نقطه قوت کتاب به حساب آید.

محل فروش:

کابل، جوی شیر، نشراتی حمید، شماره تلفن: 0799175814+0093

+