قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

عاشورا در کابل، 1388

علی پیام/ به خیر گذشت. هیچ حادثه ای خلق نشد؛ از قبیل انتحار و انفجار و یا جنگ های فرقه ی شبیه پاکستان. حنفی های کابل بهترین سنی های جهان هستند. در بین شیعه های دوازده امامی، تیغ زنی و کاردی و زنجیرزنی های خونین بسیار شد. همه مذاهب مراسم گرفتند برای عاشورا. شیعه های دوازده امامی، حنفی ها و صوفی ها. بهترین مراسم را سنی ها گرفتند. خیرات، نذورات، مراسم فاتحه و بعدش به سر قبور. بدترین و وحشیانه ترین مراسم را شیعه های دوازده امامی کابل گرفتند: تیغ زنی، کاردی، خون، زنجیر زنی های خونین، جاده های پر خون، مساجد و تکیه خوانی های غرقه به خون، تظاهرها، عقده کشایی ها، جونمندی ها، دیوانه بازی ها؛ خون و خون.

امسال یک رسم دیگر مد شد: بیرق های متنوع را حمل کردن. یک بیرق در پمپر موترهای سواری-شخصی، تکسی ها، موترهای خطی- شهری، ملی بس های شهری، موتور سایکل ها. یک بیرق در پیش موتر نصب بود و بیرق دیگر در سیت پشت موتر.

قرار شد که مردم خودزنی نکنند و به جای خودزنی و زنجیرزنی های کاردی و تیغی، خون به بانک خون هدیه کنند. هم کاردی زدند و هم خون دادند! از بیست و چند کانال تلویزیونی فقط شبکه تلویزیون  "امروز" حتا در روز عاشورا موسیقی و رقص خود را از دست نداد. بقیه به احترام عاشورا برنامه های عزا گرفتند. روز عاشورا مراسم کربلا را چند کانال تلویزیونی آنلاین پخش کردند. در کابل هیچ چیزی سانسور نیست. می توانی از طریق تلویزیون به حامد کرزی دشنام بده و بی خیال باش. کسی تعقیبت نمی کند.

در افغانستان هیچ خبری پوشیده نمی ماند. کانال های تلویزیونی و رادیوهای دنیا برنامه دارند. ماهواه های شرقی و غربی روی بام ها نصب هستند. آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده تا دلت بخواهد هست. حتا می توانی در روز عاشورا رقص و شو و موسیقی پخش کنی. مثل برخی از تلویزیون ها و رادیوها.

جرایدی گاهی نشر می شود که حتا رکیک ترین فحش ها را به اشخاص حقیقی می دهند. و جراید و احزابی موجود هستند که علنا اعلام می کنند مخالف دولت هستند. تحزب الی ماشاءالله.

تلویزیون های حنفی ها یک روز برنامه عزا گرفتند اما کانال های تلویزیونی شیعه های دوازده امامی هنوز هم برنامه عزا دارند. در افغانستان فقط سیزده روز عزاداری می کنند، خلاص. نمی دانم شیعه های اسماعیلی هم مراسم عزا گرفتند یا نه؟ آنان عزا می گیرند برای عاشوا؟

روز هفتم روز بلند کردن علم است در کابل. گفتند که روز هفتم جاده های حومه کوته سنگی غرق خون بود از کاردی زن ها و زنجیرزن ها. با آن که ملاها اعلام کرده بودند کاردی نزنید و تیغ نزنید اما نشد.

ولایت های دیگر برنامه های عزاداری را با روش انسانی اجرا می کنند. رفیقم امروز از بامیان امده است گفت: فقط سینه زنی بود تمام. خودزنی ها را می گویند از فرقه های تند رو شیعه دوازده امامی پاکستان وارد شده است. سر زنجیرها کاردها و تیغ های صیقل خورده نصب است. می گویند: روز ششم در تیغ تیز کنی صف بوده است!

شب عاشورا شهر قیامت بود. جاده ها بند بود. می گفتند مرادخانی و یا زیارت ابوالفضل و زیارت سخی می رفته اند. در افغانستان قمه زنی رسم نیست، این رسم وحشیانه. اما تیغ زنی و کاردی هست. مطبوعات کابل پس از روز عاشورا مراسم زنجیرزنی ها و کاردی ها و تیغ زنی های مراسم عاشورا را نقد کردند.

 خودزنی در فتاوای مجتهدین شیعه جایز شمرده شده است. تحقیقی که کرده ام از نائینی که در جواب مردم بصره فتوا داده است تا امروز به نحوی خودزنی را جایز اعلام کرده اند. حمام خون. یک مجتهد در استفتای خودش نوشته است ای کاش من هم می توانستم قمه می زدم! خوب، بزن. دلت و بایسکلت. برخی از محققین شیعه معتقدند که رسوم زنجیرزنی و حمل بیرق و خودزنی اصلا از مراسم و مناسک ارتدودوکس ها هست که وارد مراسم آئینی شیعه ها شده است.

اسلام علیک یا اباعبدالله!

 

+