قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

در بامیان

دوم لطفا به این ادرس هم سربزنید:http://www.kabulnath.de/Salae_Panchoum/Shoumare_112/Dr.Bashir%20Skhawarz-Ali%20Payam.html سوم از اول هفته به این طرف ساکن بامیان شهر بوداهای شهید شده ام. برای مدتی ازکابل کوچ کرده ام. امده ام تا همسایه بزرگترین مجسمه های ایستاده در جهان شوم. شماهم بیائید. امروز از دفتر کارم در ولایت یک ساعت پیاده روی امده ام دانشگاه بامیان. در بامیان وظیفه گرفته ام. قرار است لحظاتی بعد بروم دفتر اکوتوریزم بامیان زیر پایمجسمه های صلصال و شهمامه. امیر برایم مهمانی ترتیب داده است. گفته است تعدادی ازروشنفکران و مقامات حکومت محلی و مسولین سازمان ها و موسسات را دعوت کرده است تا همدیدار و هم گفت و گو داشته باشیم. من به تازگی در ولایت بامیان به حیث متخصصحکومتداری و انکشاف ولایتی توظیف شده ام. بامیان شهر هزار معابد و سرزمینی در جادهابریشم است. این سرزمین در تحت قیمومیت و نظارت یونسکو  است. و یکی از باشکوهترینو ناب ترین مناظر فرهنگی جهان که ساخت و سازهای خودسرانه از طرف یونسکو منع شدهاست. بقایای بناهای با شکوه تاریخی منحصر به فرد و مغازه های گچ بری شده روحانیانبودایی که به هزاران می رسند و شهر غلغله و ضحاک هر روز تو را با شکوه تاریخی وفرهنگی ملل جهان آشنا می سازد. جای شما هم خالی است در فضای معنوی شهر تهجد و نیایشو معابد و چشم اندازهای بی نظیر فرهنگی و باستانی جهان. شما هم سفر کنید. ولایتبامیان امن ترین مناطق بامیان است. در جاده های بامیان که راه بروی می بینیقوماندان آیساف و تیم PRT تیم بازسازی ولایتی نیوزیلند و مقامات حکومتی بدونبادیگارد و تانک پیاده راه می روند. برای گردش. این جا نه هلمند است و نه ارزگان ونه قندهار. سرزمین صلح و زندگی است. بامیان را به عنوان سرزمین صلح معرفی کنید. امروزها در جلسه شش ولسوالی (حاکمان محلی) بامیان بوده ام. هریک شان از موجودیت صلحو امنیت و زندگی در سراسر بامیان گفته اند.

+