قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

ساعت چهار و نیم عصر

ساعت چهار و نیم عصر

علی پیام/ بامیان

ساعت چهار و نیم عصر روز دو شنبه جایی که شما زندگی می کنید مثل شهر بامیان سرد است؟ امروز هوا ابری است. بگویم این لحظه چه کار می کنم؟ کار مانده و نامانده امروز را تمام کرده ام، خاطرم جمع است. گفتم یک سر بزنم به وبلاگم. مدت هاست خبر نگرفته ام. شاید شهر شما آرام باشد. اما روزهاست که بامیان ما تظاهرات جاده ای و حرکت های مدنی و شعارها و مطالبات و خواستارها و خواستن ها و بیاینه ها و نشرات بین شورای ولایتی و والی.

هوای بامیان سرد است. صاف عین آئینه. پنجره ها بسته اند. زیر یک پیراهن نمی شود در بیرون راه رفت. امروزها قرار بود که برای ارتقای ظرفیت دفتر ولسوالی های پنجاب و ورس بروم به آن ولسوالی ها. اما ناآرامی های مرکز بامیان نگذاشت. هفته آینده می روم. وقت نوشتن ندارم دارم می میرم. یک ذره وقت در هنگامه های پس از وقت اداری پیدا می کنم، روی تزس (پایان نامه) فوق لیسانس خود مایه می گذارم.

در مرکز بامیان عجب آشتی بین زمستان و بهار برقرار است. این جا تا دلت بخواهد فضای سبز آن طرف تر قله های برفپوش کوه بابا. در جاده های لبریز از درخت و سبزی راه برو و بوی عطر گل ها را استشمام کن. تا بعد...

+