قرار ملاقات

وبلاگ شخصی علی پیام

سفر پنجاب

از سفر پنجاب برگشتم

علی پیام/ بامیان

راستی شما به ولسوالی پنجاب بامیان سفر کرده اید؟ اگر نرفته اید حتما لباس گرم به همراه خود داشته باشید وگرنه خنک می خورید. اها! موتر شما هم قوی باشد. موتر من تونیس بود. در مسیر یکه ولنگ - پنجاب در گل ماند. عالم راننده ام به زحمت زیاد بیرون کشید. اگر توانستید موتر شما هایلکس یا فرونر یا لندکروزر باشد از آن موترهای شش سلندر که زمین را قولاج می کند.

حتما در پشته غوغوری به تماشای دشت و دمن از موتر پائین شوید. دشت ها و تپه ها لباس مخمل سبز بر تن دارند. سحر انگیز و دلفریب. شگفت زده می شوی از این همه زیبایی. حتا می توانی به یکی از خانه های روستایی بروی مثل من و عبدالواحد روان که نزدیک جاده به یکی از خانه ها رفتیم و قوروتی خواستیم یک قریش روغن زرد داشته باشد. جوان مؤدب روستایی یک کاسه ماست چرب گوسفندی به همراه سه عدد نان تنوری آورد در هوای سرد و باد پشته غورغوری نوش جان کردیم.

سفر من در پنجاب سفر رسمی و کاری بود. رفته بودم تا پروژه ارتقای ظرفیت دفاتر ولسوالی های پنجاب و ورس را به پیش ببریم. در پنجاب چند فعالیت باید انجام می شد: کارگاه آموزشی نحوه گزارش نویسی، کارگاه آموزشی نحوه پلان نویسی، کارگاه آموزشی تیم سازی، کارگاه آموزشی منجمنت، ایجاد سمع شکایات، ایجاد مرکز منابع معلوماتی، تجهیز دفتر ولسوالی به اینترنت، آموزش اینترنت برای کارمندان دفتر ولسوالی، همکاری برای ایجاد دیتابیس.

اما به خاطر سطح پائین ظرفیت کارمندان پنجاب فعالیت های مانند اموزش اینترنت و تجهیز دفتر ولسوالی به اینترنت انجام نشد. ظرفیت کارمندان دفاتر ولایتی به نحو غیر قابل باور پائین است. با این وضعیت انکشاف و توسعه به وجود نخواهد آمد. حکومتداری خوب شکل نخواهد گرفت.

سفر ما به خاطر سفر کابل به ولسوالی ورس انجام نشد. دیروز برگشتم بامیان، فردا می روم کابل بخیر غرض شرکت در ورکشاپ. تطبیق برنامه ظرفیت سازی یکه ولنگ را در ماه حمل سال جاری انجام داده بودم. ماه سرطان بخیر به ولسوالی های سیغان و کهمرد خواهم رفت. تا ببینم سطح ظرفیت و کارایی و توانایی دفاتر مذکور چه گونه است. به نظر من اداره مستقل ارگان های محلی با این کارمندان و این وضعیت در جا خواهد زد.

برنامه ظرفیت سازی ولسوالی ورس را در همین ماه جون شاید انجام بدهم. بعد از برگشت از کابل. خودم برای ارتقای ظرفیت خودم به کابل می روم جهت شرکت ورکشاپ اداره مستقل ارگان های محلی. عصر 22 جوزای 1389/ دفتر مقام ولایت بامیان

+