رسیدم بر سر کوتل سیغان (سفرنامه)

رسیدم بر سر کوتل سیغان/ )سفرنامه سیغان)ادامه در صفحه 103 قرار ملاقات

/ 1 نظر / 5 بازدید
جلیل

علی عزیز سفرنامه ات را خواندم کلوکلو زیبا بود خصوصا زردالو چیدن ووو اگر سانسور نمی داشت زیبا تر از این هم می شد.