معرفی کتاب مبانی فکری عرصه حکومتداری در شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

با تشکر از مسؤولین محترم شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر ،جهت اطلاع رسانی و نشر خبر انتشار کتاب "مبانی فکری عرصه حکومتداری" در وبسایت شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر. برای مطالعه به این لینک مراجعه شود:

http://cshrn.af/Documents%20of%20CSHRN/Publication/Articles/Articles46.htm

ضمنا قرار است تا معرفی این کتاب در شمارۀ جدید هفته نامۀ کلید، که با تیراژ 25000 نسخه، در سراسرِ کشور پخش می گردد به چاپ خواهد رسید. البته هفته نامۀ کلید، به روزِ شنبه و یا یکشنبۀ پیش رو، به بازار خواهد آمد.

به زودی، ترجمۀ متنِ مذکور به زبان پشتو، در بخشِ پشتوی سایت شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، نیز نشر می شود.

لازم به یادآوری است که حمایت مؤلفین و مصنفین و تشویق آنان موجب بالندگی و افزایش تولید کتاب و فراورده های فرهنگی خواهد شد.

علی پیام

/ 0 نظر / 32 بازدید