رفته بودم بندامیر

علی پیام/ بامیان/ عین لاجورد. ... ادامه در صفحه 100 قرار ملاقات

/ 2 نظر / 6 بازدید
محمد تقی دانش

سلام جناب پیام! بازهم از طبیعت زیبا و دلبر بند امیر استفاده کن. تابستان کوتاه است و زمستان طولانی . این سفرت رسمی بود. شخصی برو و از بند بند آن حیات را تجربه کن.

امیر

حضرت پیام به سلامت بادا! خوشحالم که انروز به شما خوش گذشته است. راجع به کمپ سایت گفتید. این طرح باید سال گذشته اجرا میگردید. اما وزارت زراعت گفت متوقف کنیم که تا پلان کلی بند امیر ساخته شود. ما هنوز منتظر موافقت وزارت زرراعت هستیم تا کار ان طرح را تکمیل کنیم. هنوز طرح نیمه تمام است و قضاوت فعلا زود است