اسب

اسب حیوان نجیبی است ... ادامه در صفحه 111 وبلاگ قرار ملاقات

/ 2 نظر / 3 بازدید
علی حیدری

عالی. دوست داشتنی ترین حیوانی که می شناسم اسب است. از بچگی عاشقش بودم. هر جا که می شد و اسبی بود مدت ها آرام می ایستادم و نگاهش می کردم. بهترین عکسی که از نوجوانی دارم سوار بر اسبی سفید هستم. توی اتاقم تابلوی تلفیقی انسان و اسبی دارم که فوق العاده است. این پست را خیلی دوست داشتم. مدتها فقط از گوگل ریدر اینجا را می خواندم اما این پست را نمی شد بدون کامنت گذاشت. حال و احوال خوبی داشته باشی.

سیداحمدحسین احمدپورهستم

سلام آقای پیام ناتوان ترازآنم که درموردوبلاک زیبای شما چیزی بگویم امادرموردمطلب که زیرعنوان اسب نوشته واقعآخیلی زیباست ازاسپ سواری خیلی خوشم می آید. قبل ازدوسال دربسیاری مسابقات مخصوصآدرعروسی ها درمسابقات بزکشی یرغه دوانی وپایگاه ( اسب دوانی ) اشتراک نموده ام وپدرم که خیلی علاقمندبه اسب سواری دارد یگدانه اسب کمیدکه تاهنوزدرمنطقه مابه اندازه اش اسب به صفاتش نرسیده نگاه میکند. وقراراست دریک مسابقه بزکشی یک روزقبل ازعیدکه درمنطقه ما( پشته غرغری ) دایرمی شودشرکت نمایم . کمیدکه رنگش سیاهی کند بروزنبرآنچی خواهی کند ... الا اخر.......