سنگ قبر the tomb ston

سنگ قبر

سنگ قبر

مجموعه داستان سنگ قبر منتشر شد

تشکر از تمامی دوستان که در قسمت معرفی سنگ قبر لطف کردند از جمله مجله و وبسایت وزین آسمایی

http://www.afghanasamai.com/Obaidi/index.htm

و انتخاب و نشر یک داستان از این مجموعه

http://www.afghanasamai.com/Obaidi/Asamai-Obaidi-18/AliPayam-SangEQhar-dasatn.htm

مشخصات سنگ قبر

* نام کتاب: سنگ‌قبر 
* نویسنده: علی پیام 
* ناشر: موسسه انتشارات مقصودی، کابل، افغانستان.
* نوبت و تاریخ چاپ: اول. زمستان 1393
* تعدادصفحات: 130 صفحه رقعی 
* قیمت: 95 افغانی 
مراکز پخش در کابل:
1. انتشارات مقصودی، پُل‌ِسرخ، مارکت کتابستان، شماره تماس 0799022964
2. فروشگاه کتاب نسل نو، پل‌سرخ، مارکت کتابستان، شماره تماس 0744026926
3. انتشارات عرفان، دهبوری، چهارراهی شهید، شماره تماس 0799399727
4. انتشارات فرهنگ، پل‌سوخته، شماره تماس: 0799403488
5 . انتشارات سعید، جاده آسمایی، شماره تماس 0705814642
6 . کتاب‌فروشی سعادت، دهن‌باغ، شماره تماس 0777777012
تشکر که در خرید و خواندن این کتاب لطف می فرمایید

/ 0 نظر / 42 بازدید