حس برتر

مدتی پیش فیلم عطر را دیده ام. ادامه صفحه 101 قرار ملاقات

/ 2 نظر / 3 بازدید
فاخره

salamنام کتاب عطر است یا فیلمهایی که شما بر شمرده بودید

قاسم

پیام عزیز! کار گل خراب است اگر سروکار به آن افتاد از نفس می اندازد ولی کار دل برعکس آن، روح را می پالاید و اگر صد خدای نخواسته کش خورد مجبور به دعا و تعویض روی بیاوری! در کشماکش کشور خراب شده ما کار گل و دل هردو خراب!