کتابی به نشر می‌رسد

در طی همین ماه شاید بیشتر کتابی به نشر می رسد در عرصه حکومتداری این خبر جالب است برای اهل کتاب. هر وقتی که وقتش شد خبررسانی بیشتر خواهم کرد. نام کتاب: مبانی فکری عرصه حکومتداری است. نویسنده با من گفت و چنین گفت: این کتاب اثر تحقیقی است به مبانی تئوریک حکومتداری نگاه تیز و نقادانه خواهد داشت. این کتاب در بامیان تهیه و تدوین شده است و در کابل به چاپ خواهد رسید.

/ 0 نظر / 32 بازدید