اعمار بنای رمان

46271 کلمه یعنی بخش‌های از کاخ بلند

بنایی، ساختمان کاری و تایپ رمان به خوبی پیش می‌رود. تا امروز تعداد 46271 کلمه تایپ شد. این، از طرح‌ها و تکه‌ها و بریده‌های نوشته‌ها یا زخم‌‌های دل نویسنده در طول سال‌ها در حدود ده سال قرار است بنای شکوهمندی ساخته شود.

علی پیام

3 قوس 1393 برابر با 21 دسمبر 2014 کابل، کارته3، سرک1، ناحیه6، خانه45

/ 0 نظر / 24 بازدید