مدل انسان نو افغانستانی؛ یادداشت بشیر سخاورز بر نوشته علی پیام

على پیام؛ مدل انسان نو افغانستانی، یادداشت بشیر سخاورز

پیشاهنگ

مردم با کیستى ى على پیام به عنوان نویسنده و پژوهشگر آشناست، اما از کیستى ى دیگر او که مردى است آگاه از مردمش و در میان مردمى که دور از همه جلوه هاى مدرنیته مى زیید، بسر مى برد تا صورتگر شش جهت این مردم باشد، کمتر آگاه هستند. ادامه مطلب را در وبسایت کابل ناتهه بخوانید

/ 0 نظر / 4 بازدید