بسی رنج بردم در این سال سی (نگاهی به کتاب واژه های وامی- عربی شاهنامه)

کتاب واژه های وامی- عربی شانامه، تحقیق و نوشته یعقوب یسنا استاد دانشگاه البیرونی در شرائط خاص زمانی نسل همقراغ ... ادامه مطلب در ص131 قرار ملاقات

/ 0 نظر / 31 بازدید