حسادت

زوناله ناله می کند. زنجیر گیر مانده در گل. نفس من به شماره افتاده. این است سیستم زنجیر و زوناله و وضع و حال من. 

/ 0 نظر / 33 بازدید