چه اندازه این دریا می تواند به رقص بیاورد ماهی ها را

چه اندازه این دریا می تواند به رقص بیاورد ماهی ها رایک. دو. سه. ... عابر از راه می رسد. ناگهان عابر می رسد. عابر سلام می کند. ... بقیه در صفحه 88 وبلاگ قرار ملاقات

/ 4 نظر / 4 بازدید
دال بهایی

زیب و هانیه پاکستانی هستن نههندی. صرف برای یاد اوری ذکر گردید

محمودجعفری

اول سلام وبعد هم عیدت مبارک! مطلب چشم جنگی ات زیبا بود. باتمام احساس نوشته ای .آن هم شاعرانه! داری شعر را هم تجربه می کنی. لذت بردم. البته فکرت باشد که در چشم جنگی شکست نخوری عزیز! روز بِه!

رضیه

سلام. صفحه وبلاگ چه کوچکست برای این نوشته های بزرگ، جا نمی شود... نوشته ات بسیار زیبا و طوفانی بود. کاش می شد عابرها را تکثیر کرد...

علی حیدری

چه کرده ای علی. عالی نوشته ای. چه حس های زیبایی را زیبا ساخته ای. انگار همه تن عابر شده ای. دست مریزاد.