... و این که

... و این که زن شبیه اسب است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
قاسم

جمله کوتاه هست ولی...مانند فیلم کوتاه

مسافر

عحب .... یعنی که فقط برای سوالی ولذت وهمچنین قیافه گرفتن خوبه ؟

امان پویامک

سلام پیام عزیز! آمدم و چیز هایی را از این خانه خواندم . برای این که دیگر همدیگر را گم نکنیم این خانه را به خانه ام پیوند می زنم...