دندانم افتاد

دندانم افتاد امروز. هنگام خوردن نان پگاه افتاد. هنگامی که آن افتاد، به یاد اولین کندن و افتادن دندانی افتادم که در کودکی رخ داد. آن زمان دندانم را بردم به مادرم نشان دادم. مادرم گفت: «برو جایی پنهان کن.» من رفتم و دندانم را جایی، سوراخ دیواری، پنهان کردم. امروز که دندانم افتاد، تکه پاره‌های دندانم بود؛ ولی دندان زمان کودکی که افتاد دندان شیری ام بود، درست و بدون خوردگی و پارگی. دندانی که امروز افتاد نشان می‌دهد که به زمان افتادن خودم نزدیک می‌شوم؛ این، غم‌انگیز است.

27 عقرب 1396

/ 0 نظر / 52 بازدید