وعده

وعده خدا

خدا در کتابش وعده داده است تا به ارض مقدسه موعود برساندش و خدا به وعده اش وفا خواهد کرد. کتاب خدا راست می گوید. خدا به وعده اش وفا کرده است. خدا در سرزمین موعود می بارد. خدا می بارد شرشر. خدای باران. باران است و زمین سیراب و هستی در گردش و کائینات مست خدا. به دنبال خدایم تا خدایی کنم بر جهان. عالم امکان و حلاوت سیب و شیر و وعده خداوند در کتابش که ورق ورق قسمت های از کائینات خداست.

روزگاری و روزی تمام فاصله های زمین از هم می گسلد. باران و آب زمین را فرا خواهد گرفت. خدا با تمام وجود بر زمین هبوط خواهد کرد. این است روز رستاخیز هستی. سال هاست که رنج دوری خدا و وعده ارض مقدسه هستی را روشن نگه داشته است. آفتاب یک نیزه پائین خواهد آمد و خواهد تابید. دنیا زیر عرق خواهد شد. نفس ها در سینه بند خواهد گشت. ماهی ها به رقص خواهد آمد. جنون به کالبد دنیا برخواهد گشت. همه چیز روشن خواهد شد: شب و روز. روزهای بسا طولانی و شب های بسا طولانی خواهد شد. زمانی که وعده خدا برسد. یا الله و یا ...

علی پیام : ۱:٢۶ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠ 
/ 0 نظر / 29 بازدید