مرتبط با سرور سرخوش

بچه ریزه ای بودم سرور سرخوش نام پر آوازه ای داشت.../ ادامه مطلب در صفحه 113 وبلاگ قرار ملاقات

/ 2 نظر / 4 بازدید
بچه خاله

پیام صاحب سلام! خداوندا علی پیام هنرمند بزرگ را با هنر بزرگتر همولایتی اش مرحوم مغفور خلد آشیان سرورخان سرخوش اعلی الله مقامه که روی سینه حضرت حجت الاسلام علوی سنگچیلک و غفران پناه رضایی شیخعلی کوک های بسیاری از دمبوره نواخت، محشور فرما! آلهی آمین. مر د حسابی! این هم شد مطلب! اگر تو سرخوش را در دوران هنرمندی اش دیدی، بچه خاله ات او را در زمانی دید که از سوی حضرت آیت الله بهشتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در دایکندی بود! قومندانی که با دیگر اولاد چوله کور مانند همین مامور زمان اطرافی پرچمی، خلقی بسیاری از مردم دایکندی را بکشتند. بر سینه بسیاری از علما و ملاها دمبوره نواخت. بر دهان بسیاری از ارباب معرفت از باب استشفا نسوار مبارک تف کرد. او خود به مرحله وصل و کشف و شهود عرفانی نایل شده بود از این رو همانند بسیاری دیگر از این خاندان بزرگ چوله کور با خداو پیغمبر و نماز و روزه رابطه خوبی نداشت. اما از سوی حضرت آیت الله بهشتی به صفت قوماندان تبلیغات اسلامی برای مردم کافر دایکندی و بندر منصوب بود. خداوند شما و دیگر عاشقانش از جمله سید صالحی موصوف در کنار حضرت بودا را با روح ملکوتی او محشور فرمایاد. امضاء : بچه خاله

خنده لی

آقای پیام امیدوارم که روزگارت به کلی خوش بگذرد. در اولین جمله این مقاله نوشته یی:ین یادداشت در انحصار وبلاگ قرار ملاقات است بدون ذکر منبع ممنوع می باشد/ به کلی وسوسه شدم که آن را بخوانم. گفتم حتما تحقیق مهمی در ارتباط با کار ها یا احیانا کشته شدن سرور کرده یی. ولی در آخر هیچ چیزی دستگیرم نشد. انتظار هم داری که " به عنوان نویسنده" حق مطلب را ادا کرده باشی. بزرگوار! پول جمع کردن خوب است ولی حواس ات کجا است؟ نگران به سرقت رفتن این نوشته ات هستی؟ ثابت کردن همولایتی بودن و هم محله بودن با هنرمند مبتکری چون سرور سرخوش و دیدن اندام خوب او، کدام مطلب قابل ذکری نیست که برای خوانندگان خاص این وبلاگ تحویل می دهی.