ادبیات زرد

ادبیات زرد!

1. ادبیات زرد! ههههه ههه. ادبیات زرد یعنی ادبیات غیر تولیدگرانه. به خاطر داشته باشم که تعداد زیادی از کسانی که در وبلاگها و وبسایتها و برخی از نشریات نوشتاری افغانستان می نویسند: نویسندگان زرد هستند.

ادبیات زرد= فاتحه ای برگور ادبیات/ محمود جعفری http://jafarimahmood.blogfa.com/را بخوانید و فاتحه ای بخوانید. "عدم تولید فکر/ نگاهداشتن مخاطب در سطح پایین شعور و آگاهی اجتماعی/  بی­اعتماد سازی/ هتک حرمت نسبت به عقاید وشخصیت افراد/ عوام زدگی ذهن فعال و متحرک/  بی توجهی به منافع ملی ومصالح... این مقاله را در وبلاگ محمود بخوانید و دیگر به دنبال نوشته های زرد نروید.

2. کتابهایی در کابل در این تازگیها نشر شده اند. گرگهای درندور از سیامک هروی، تا سیگار بیست و دوم از امینی و ... اما امروز کتاب امینی را ورق زدم این کتاب توسط آرمانشهر در کابل نشر شده است. کاش نویسنده آخر کتاب را اینگونه تمام می کرد: محتوای روایت: وقتی نویسنده سیگار بیست و یکم را تمام کرد و بعد به سراغ سیگار بعدی رفت اما دید که مرد سیگار فروش مرده است. راوی سیگارش نیم سوخته اش را در ته جوی انداخت..." من فکر می کنم راوی با سیگارش کاری در حق آپارتمانش می کرد.

علی پیام/ کابل/ شب شنبه، 13 حوت 1389

/ 0 نظر / 42 بازدید