درباره کابل تاکسی و نسخه خطی و نسخه های جعلی آنها

درباره کابل تاکسی و نسخه خطی و نسخه های جعلی آنها

علی پیام

نهم سپتامبر 2015، کابل

سال 1384 در نیلی مرکز ولایت تازه تأسیس دایکندی یک اتفاق افتاد: نشر نشریه‌ای دست‌نویس به «نام نسخه خطی» توسط ابوسعید. این نشریه دست‌نویس بود. یک تیتر با این عنوان داشت: نشریه خطی دایکندی در عصر کامپیوتر. ابوسعید فقط چهار شماره نشر کرد. این نشریه در عصر و زمان خودش دست‌به‌دست می‌شد. چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. کلکسیون این نشریه در کابل پرس موجود است. بعد از توقف کار «نسخه خطی» اصلی سه نسخه خطی جَعَلی در دایکندی منتشر گردید.

نسخه ایده‌های را در دایکندی خلق کرد که بعد از چند سال تحقق یافت که ازجمله می‌توان به ایده جشن گل بادام در اول سال در نیلی اشاره کرد.

امروزها که کابل تاکسی متوقف‌شده است، آوازه است که کابل تاکسی‌های جعلی جور شده است، به یاد نسخه خطی و ابوسعید افتادم. نسخه خطی اصلی و نسخه‌های جعلی نسخه خطی و کابل تاکسی اصلی و کابل تاکسی‌های جعلی.

آدرس چهار شماره «نسخه خطی» اصلی

http://kabulpress.org/daikondy/

آدرس نسخه خطی جعلی

http://kabulpress.org/maghala_28sawr85.htm

آدرس خلق ایده جشن گل بادام نسخه خطی

http://kabulpress.org/my/spip.php?article3313

/ 0 نظر / 42 بازدید