پست های ارسال شده در تیر سال 1390

مقایسه فضاهای مهاجرت (نگاهی به فضای درونی رمان شبیه عطری در نسیم)

امروزها چندین کتاب خوانده ام: کتاب تاریخ افغانستان نوشته محمدابراهیم عطایی (خدابیامرزد). بسا رویدادهای تاریخی را ... ادامه در صفحه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید