ترجمه کتاب داستان نویسان افغانستان به پشتو منتشر شد

ترجمه کتاب داستان نویسان افغانستان به زبان پشتو منتشر شد

د کتاب نوم: د افغانستان اوسنی کیسه لیکوال (لومری توک)

لیکوال: علی پیام

ژبارن: عصمت الله مایار

د پشتنی انزور: محسن حسینی

خپروونکی: په کابل پوهنتون کی د افغانستان د معلوماتو د منبع مرکز

لومری چاپ: 2015

د چاپ شمیر: 500 توکه

د پانو شمیر: 120 مخونه

کچه: رقعی (21*13.5)

وب پانه: www.acku.edu.af

شابک: 978-9936-607-03-3

دا کتاب د امریکا د متحده ایالتو نو د پراختیایی اداری (USAID) په مالی مرسته چاپ او خپور شوی دی.

ترجمه کتاب داستان نویسان افغانستان

/ 0 نظر / 92 بازدید