افزایش نشر کتاب در کابل

افزایش نشر کتاب در کابل

علی پیام/ شانزدهم جنوری 2011/ کابل/ اینکه می گویم کابل، منظورم به نحوی شهری است که نماینده کل افغانستان است: کابل. امروز مبلغ 1300 دالر کتاب خریدم از انتشارات سعید در کابل. کتابهای در عرصه های مدیریت، اداره، مدیریت پروژه، مدیریت منابع بشری، رهبری و کتابهای در زمینه های حقوق اداری و ... باب دندان کارمندان و مامورین دولت. چیزی که دیدم افزایش نشر آثار هموطنان و از سویی ارتقای سطح کیفی صنعت نشر و چاپ. کتابهای را نیز دیدم که چاپ اولش تمام شده منتظر چاپ مجدد است. خوشحال شدم.

بعضی از کتابها با نثر و زبان خیلی عجولانه و کار شتاب زده. مثلا کتابی خریده ام، نام فارسی اش اداره است و نام انگلیسی اش: منجمنت. این دوگانگی عنوان کم توجهی را نشان می دهد. مهم این است که کشور برخاسته از متن خاکستر جنگ همینکه قامتش را راست کرده و به نگارش کتاب همت می گمارد، بی انصافی است که بد و بیراه بگوئیم.

امروز کار دیگر کردم. هفت دوره مجموعه قوانین افغانستان را نیز رایگان از وزارت عدلیه حکم گرفتم. برای دفتر والی و شش دفتر ولسوال بامیان مراکز اسناد و منابع معلوماتی تأسیس کرده ام این کتابها را می برم آنجا. احساس من این است که کورسهای ارتقای ظرفیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بدون ظرفیت سازیهای دوامدار با مشکل روبه رو خواهد شد. روی این ملاحظه مراکز منابع معلوماتی را ایجاد کرده ام تا مدیران و رؤسای ادارات خود را تغذیه کنند. این شروع کار است. برای بعدها منابع معلوماتی دفاتر ولایتی را غنی خواهم ساخت.

هزینه چاپ در افغانستان بالاست. تا جایی که با خبرم کتابها را در پاکستان چاپ می کنند. این کار، اگر با نظارت صورت نگیرد، کیفیت چاپ خیلی پائین خواهد بود.

/ 0 نظر / 28 بازدید