انسان‌های چوبی

انسان های چوبی

قهرمان نوشته من چوب ها را جمع کرد و شروع کرد به ساختن انسان نو طبق دلخواه خود. انسان های را ساخت به رنگ های مختلف. و همه را رها کرد در آبادی. انسان های بدون حافظی تاریخی. انسان های بدون عقاید. انسان های دست ساخته قهرمان نوشته من همه روزشان عید بود. و قهرمان نوشته من انسان های مکدر و تیره را جمع کرد و دور از آبادی برد و سوزاند. انسان های سیاه و انسان های دو رو و انسان های فضول و انسان های ماسک زده و انسان های غلط و شیطان و انسان های .../ قهرمان نوشته من انسان های چوبی را جمع کرد و آتش زد: بوی تن های سوخته انسان های چوبی زمین را پر کرد. کاش می شد انسان های گوشتی را مثل قهرمان نوشته من آتش زد و بعدش بوی پی و چربی و جرق جرق استخوانهایشان را تماشا کرد. انسان های مشمئز کننده و انسان های بد و انسان های خوب و انسان های سیاه و خاکستری و ... همه اش قابل تحمل هستند؟ قهرمان نوشته من زندگی را خاکستری می بیند. یکی روزه می گیرد. یکی نمی گیرد. یکی دزد و قولغی است و دیگری نیست. قهرمان نوشته من انسان های چوبی را جمع کرد و در دورتر از آبادی اش آتش زد و خاکسترش را به دست بادها داد تا انسان نو خلق شود. این است تحلیل فلسفی قهرمان نوشته من از انسان، تاریخ و نظام انسانی.

علی پیام/ هفتم سنبله 1390 بامیان

علی پیام : ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠ 
/ 0 نظر / 28 بازدید