نقدهای بر «قطعه‌ای از بهشت»

نقدهای بسیاری بر کتاب «قطعه‌ای از بهشت» زده شده است که اینک برخی از این نقدها یعنی ادرس آنها در اینجا گذاشته می‌شود:

نقد «قطعه‌ای از بهشت

«قطعه ای از بهشت» رفتن به جنگ نابالغی

http://www.dw.de/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%DB%8C/a-15730271

 -----------------------

نقد «قطعه‌ای از بهشت»

قطعه ای از بهشت؛ پژوهش زندگی

منتقد یعقوب یسنا، استاد دانشگاه البیرونی، شاعر و نویسنده

http://kabulpress.org/my/spip.php?article4313

 --------------------------------------------------

نقد «قطعه‌ای از بهشت» http://www.dw.de/%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%87%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF/a-15730282

 -------------------------------------------

این نقد صوتی کتاب «قطعه‌ای از بهشت»

 http://iranseda.ir/showFullItem/?r=12138

 ---------------------------------------------

این یکی دیگه: http://www.farda.org/books/qetaye_az_behesht/qetaye_az_behesht_h.htm

------------------

این هم یکی دیگه

 http://afghanistan.shafaqna.com/photo-moveis/photo/item/8998-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A.html

/ 0 نظر / 25 بازدید