کتاب "مبانی فکری عرصه حکومتداری" از چاپ برامد و روانه بازار کتاب گردید

کتاب مبانی فکری عرصه حکومتداری از چاپ برامد و روی پیشخوان کتاب فروشی های کابل قرار گرفت

 نامکتاب: مبانی فکری عرصه حکومتداری

نویسنده: علی پیام

تاریخ نشر: بهار 1390

نوبت چاپ: اول

چاپ: چاپخانه بهیر، کابل، افغانستان

ناشر: نویسنده

تمویل مالی: بودجه PBGF دفتر والی بامیان

قیمت: 300 افغانی

تعداد صفحات: 544 صفحه

 این کتاب ناظر است بر بخش های از استرات‍ژی انکشاف ملی که سکتورهای چون حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر، سکتور زیربنا و سکتور امنیت را مورد بحث قرار می دهد. کتاب از اجزای زیر تشکیل شده است:

تعاریف و مبانی حکومتداری و سکتور حکومتداری با بخش های حقوق شهروندی در اسناد تقنینی افغانستان و اسناد لازم الرعایه بین المللی، بررسی مجازات اعدام (سلب حیات) در اسناد تقنینی افغانستان و اسناد لازم الرعایه بین المللی، چارچوب های روابط مسلمان افغانستانی با غیر مسلمان، حق رجوع مؤثر، عدالت انتقالی در گذر نظام سیاسی افغانستان، عرصه های عدالت و قضا مانند سلب آزادی و مسائل و مبانی سلب آزادی، اطاله دادرسی در دستگاه قضایی افغانستان، روش های حل و فصل عرفی و مطابقت با معیارها و روش های مؤثر کشورهای دیگر، بررسی مبانی رشوت در اسناد تقنینی افغانستان، بررسی موافقت نامه های افغانستان در عرصه بین المللی، مباحثی چون تکت های لاتری، قاعده لاضرر در قانون مدنی افغانستان، بررسی حریم ملکیت، و همچنین سکتور زیربنا چارچوب های حقوقی شاروالی افغانستان و سرانجام سکتور امنیت چون تعاریف و وظایف پولیس و جایگاه آن در اسناد تقنینی کشور و بررسی جرم سیاسی با رویکرد قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان.

نویسنده چند سالی است که سابقه فعالیت در عرصه های کارشناس تقنین و قوای مسلح و همچنین کارشناس حکومتداری و توسعه و ایفای وظیفه در عرصه های عدالت انتقالی و نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر فعالیت رسمی و دولتی دارد.

شماره تلفن نویسنده کتاب: 0785573024 و 0773812921

ایمیل (پست الکترونیک نویسنده): alipayam44@yahoo.com

/ 0 نظر / 29 بازدید