انتقال مسؤولیت امنیتی

لطفا بدون ذکر منبع و یا بدون اجازه رسمی نویسنده کاپی نکنید

سرانجام پروسه انتقال مسؤولیت از نیروهای نظامی کشور دوست نیوزیلند (زلاند جدید) به نیروهای نظامی افغانستان انتقال یافت. دیروز روز جالبی بود. جالبی قضیه در این است که آدم در جریان و در متن حوادث باشد. در این کشور روزهای انتقال مسؤولیت امنیتی دوره حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان را از دور و از خارج کشور فقط در اخبار و گزارش ها خوانده ام. در طی این هفته ها تا حدودی در جریان برنامه ریزی ها بوده ام و امروزها مستقیما درگیر تطبیق انتقال مسؤولیت امنیتی بوده ام.

دیروز بیرق ها و بیرق ها در دست باد به اهتزاز در آمد. صحن ریاست پولیس بامیان شاهد برنامه بود. روزها و شب های کاری سختی داشتیم. ارائه گزارش عینی و مستند از زبان کسی که به نحوی درگیر پروسه انتقال بوده است اینجا ممکن نباشد.

تالار قوماندانی امنیه (ریاست پولیس بامیان) دیروز قبل از ظهر برنامه سنگینی را پشت سر گذاشت. اصحاب رسانه بعد از شروع برنامه و رسمیات باید طبق اجندا بیرون می شدند و بیرون شدند. تا ظهر بحث های جدید و سنگینی شد. عالی ترین وزرای کشور و سفرای کشورهای ذیدخل در برنامه صحبت کردند که خلاصه آن توسط داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسؤولیت امنیتی و جناب والی بامیان در رسانه ها انعکاس یافته است.

اما مهمترین و سمبلیک ترین بخش برنامه بعد از ظهر در صحن ریاست پولیس بامیان برگزار شد که طبق آجندا بعد از سخنرانی ها و اجرای مراسم توسط نیروهای همکار نیوزیلند (پی.آر.تی) یا تیم بازسازی ولایتی انجام شد و بعدش بیرق افغانستان به اهتزاز درامد و بیرق کشور دوست نیوزیلند نیمه برافراشته گردید.

مهمترین بعد قضیه اینکه هیچ حادثه امنیتی رخ نداد و رخ نخواهد داد. وعده و وعیدهای بسیاری برای بامیان انجام شد و صحبت های جالبی نیز در قبل از ظهر انجام یافت که شرح و بسط آن بماند. تا بعد

28 سرطان 1390خ/18 جولای 2011م

/ 0 نظر / 29 بازدید