ساعت چهار و نیم عصر

علی پیام/ ساعت چهار و نیم عصر روز دو شنبه ... ادامه صفحه97 قرار ملاقات

/ 3 نظر / 5 بازدید
فاخره

دلت سرد نباشد هوا به زودی تغییر می کند و آدمها دوباره لبخند می زنند دل قوی دار

سجادی

سلام بر دوست فرهیخته و گرامی نوشته های شما از بامیان اسرار آمیز و در مورد این شهر جادویی مرا در متن سبزه ها و طراوت آن قرار می دهد. سرمای آنجا هم برای ما گرمای دلپذیر است. پیام عزیزما سرزنده باد و بامیان همه ی مان پاینده.

زاهدی

خوشابه حال شما گرمای قم آدم را مثل ماهی به شنا می اندازد میان عرق... در گرماگرم نوشتن تز و کارهای اداری هر روزت بامیانی باد