سفر در ولسوالی‌ها

سفر در ولسوالی های بامیان

سی ام میزان 1390/ بامیان

علی پیام/ سفرهای چند روزه به ولسوالی های ورس، پنجاب، کهمرد، سیغان و شیبر داشتم با دوستانم حمیدالله سروش، محسنی و کاظمی کارمندان بخش حکومتداری هیئت معاونت ملل متحد (یوناما) دفتر بامیان و رحیم الله کارمند اجتماعی ریاست احیا و انکشاف دهات. زیاد دیدیم و زیاد شنیدیم. سلطان رباط ورس را دیدم و شنیدم  از خیلی چیزها مثلا قلعه نواب خان کوچی را در سلطان رباط دیدم آثار ظلم آبادی که هر رهگذر را دور می داده است و به زور سرش کار می کرده است. روزها کار و شب ها در جالی حبس می کرده است و یک لقمه نان تا نمیرد. هر رهگذر تا پنج روز بیگاری کشیده است. "خردک تخته" پنجاب یعنی مرکز حکومت کلان دایزنگی را دیدم و قلعه قاضی که مرکز حکومت کلان بوده است. زمانی که افغانستان به حکومت های اعلا مانند حکومت اعلای ترکستان و حکومت اعلای هزارجات و ... تقسیم می شده است. از حکومت کلان فقط دیوارهای قلعه مانده است کاش ریاست اطلاعات و فرهنگ می توانست مستندسازی می کرد و نمی گذاشت که قلعه تاریخی خراب شود. در یکی از قریه های ورس مردی را دیدم که گفت: دو پسرم در دانشگاه درس می خواند. این، نشان توسعه فرهنگی حکومت فعلی. و قریه ها دارای برق آبی هستند و مدارس تازه تأسیس را دیدم و تحول در ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مردم. سرک ها و راه های ارتباطی و پل ها نشانگر تحول در زندگی مردم. در هر قریه و آبادی شوراهای انکشافی ولسوالی و قریه ها (DDA) ساخته شده است تا تصمیم گیری و پلانگذاری از سطح مردم صورت بگیرد. قلعه وکیل اکبرخان نرگس را در قریه نرگس پنجاب نیز دیدم و از تمامی جاهای را که دیده ام عکس گرفته ام. در دفتر ولسوالی دختر و بچه می آمدند و تذکره تابعیت می گرفتند. در ولسوالی پنجاب نیز. / ادامه دارد

علی پیام : ۱٠:۵۵ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ 
/ 0 نظر / 26 بازدید