جای بخش تئوریک خالی

جای بخش های تئوریک خالی

جای خالی نوشتن. جای خالی فرصت نوشتن. اداره و مدیریت باد هواست. کاه را باد می برد. مدیریت و اداره بدون چارچوب های نظری علف ریختن پیش بزغاله و بره است. ماه ها قبل رفته بودم تا تعداد کتاب خریداری کنم برای اداره تا بازوها و بنیان های نظری اداره قوی شود. رفیقم گفته بود که این مملکت و این مردم بره و بزغاله هستند. باز هم رفیقم گفته بود که اداره چی های این مملکت پروژه چی های مزخرفی هستند عین گوساله. من گفته بودم این بالاترین توهین است. و من گفته بودم که توهین ممنوع! و بازهم رفیقم گفته بود چیزی را که من نگفته ام. اما من می گویم اداره چی های ما مع الاسف صاحب نظر بار نمی ایند. فقط تطبیق کننده دکلمه هاست. اداره چی های ما طوطی های خوب هستند. راست قضیه زمانی که کتابفروشی ها را  گشتم و گشتم قالب های نظری اداره و مدیریت کم یافتم. و هر آدم فهمیده می داند که دیگر کشورها بخش های تئوریک اداره را قوی ساخته اند. خنده دار است رفقا! سیاستگذاران ما تشکیل اداره را می سازند اما به اندازه سر سوزن جای خالی برای تشکیل بنیادهای نظری و تئوریک در سیستم یا تشکیل اداره نمی گذارند. راهنمای توریست بی راهنما.

مدل خوب این است که اداره چی ها صرفا کارمند بار نیایند. نقشی در انکشاف سیستم ایفا کنند. سهمی در توسعه سیستم داشته باشند. خصوصا کارمندان قره قلی والا صرفا نهادهای تیپیک هستند مثل پیچ مهره های اداره. اداره چی های ما کمتر کتاب می خوانند. آدم های بی کتاب. جای بخش نظری اداره خالی. کارها بیشتر با پروپاگندا و تبلیغات و پروژه ای همراه هستند تا واقعیت های انکشاف اداره. ناتوانی ها و پروسیجرهای طولانی دونرها و یا تمویل کنندگان مجامع بین المللی قوز بالای قوز. برخی از دوستان بین المللی که در ولایات می آیند سخت ناتوان و عاجز از کار. بعضی از دوستان و همکاران بین المللی شبیه به جوغول. یعنی تجربه نشان می دهد که تا چند سال به سختی از خم و چم آشنا می شوند سپس  با ختم وظیفه با بوجی پول می روند به طرف کشورشان.

علی پیام : ٩:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۶ شهریور ۱۳٩٠ 
/ 0 نظر / 28 بازدید